Akce se uskutečnila v Evropském domě v Praze a zúčastnily se jí na čtyři desítky účastníků, a to zástupci neziskových organizací, cizinců a zejména úřadů a samospráv. Ministerstvo vnitra, Středočeský kraj, městské části Praha 3 a 13, města Kladno, Kolín, Kutná Hora a Mladá Boleslav.

„Účelem dnešní prezentace – stejně jako celého projektu 
i informační kampaně, bylo ukázat pozitivnější tvář české „integrační reality," řekl ředitel Centra pro integraci cizinců Vladislav Günter. 


„Z některých mediálních výstupů i příspěvků v různých internetových diskusích by se mohlo zdát, že české prostředí je celkově negativně naladěno vůči migraci, integraci a jakýmkoliv cizincům vůbec. Realita v terénu je však velmi odlišná. Potkáváme desítky ba stovky otevřených, iniciativních lidí se zájmem o věc, kteří často prostě jen nevědí, jak na to – a to jak na straně českých občanů, tak i cizinců. Často pak stačí jen drobná pomoc či rada. Také řada samospráv už velmi dobře chápe, jak je problematika integrace cizinců důležitá a že je to záležitost v prvé řadě obcí a jejích obyvatel samotných, Čechů 
i cizinců," uvedl.

V příspěvcích přednášejících byly zmíněny jak konkrétní příklady úspěšné integrace cizinců, tak konkrétní programy a aktivity, které 
v různých místech probíhají 
a formy podpory, které jim obce, stát či místní dobrovolníci poskytují.

Kontakty jsou dobré

Účastníci se vesměs shodli na přínosnosti podobných společných setkávání a výměny zkušeností. Tím spíše, že Středočeský kraj spolu s Prahou představují více než polovinu všech imigrantů do České republiky, že zde jsou nabyté zkušenosti a dobré praxe, které lze nejen sdílet, ale zejména dále šířit, rozvíjet a informovat o nich českou veřejnost. Tak, aby měla o problematice integrace cizinců v ČR nejen lepší, ale také realističtější, povědomí. Účastníci také výrazně pozitivně hodnotili informační kampaň – jako zábavnou, trefnou a přitom pozitivní.

Vladislav Günter, Svitlana Smirnova (klientka CIC) a Kristýna Šlajsová pak představili dopady projektu, který byl zahájen v červenci 2014 a končí v letošním červnu. Například více než 350 tisíc zhlédnutí tří spotů, které vtipnou formou zpracovávají určité nedostatky v komunikaci Čechů s cizinci, dále odvysílané či publikované reportáže, rozhovory v televizi a v tisku.

Navázání nových přátelství

Čtrnáct klubových akcí v různých městech, kterých se zúčastnilo na tři sta místních lidí. Zhruba dvě třetiny bylo Čechů a zbytek místních cizinců, kteří se díky tomu mohli vzájemně lépe poznat či přímo navázat nová přátelství.

Byly také představeny a distribuovány dvě příručky Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky kolektivu autorů z CIC a Příručka pro snadnější porozumění – my a cizinci autorky Markéty Slezákové. Je to bohemistka, lektorka a metodička češtiny pro cizince, která učí hlasovou kultivaci. V Ústavu pro jazyk český Akademie věd zkoumala mluvenou řeč a nyní na příklad pracuje s redaktory a moderátory.

PřednášejícíPříspěvky na téma integračních aktivit v rámci vybraných obcí a samospráv přednesli: 
- náměstek primátora Michal Kopal z Mladé Boleslavi, 
- bývalá místostarostka, nyní zastupitelka Dana Vepřková z Kutné Hory, 
- vedoucí oddělení prevence Ivana Parobková z Prahy 3, 
- vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ivan Černovský z Kolína, 
- Eva Kárníková ze Spolku pro aktivní život v Poděbradech, 
- Jana Troupová z Multikulturního centra Praha.