Bylo jedenáct hodin dopoledne, když v Praze na Vltavě začal platit první stupeň povodňové aktivity. Hladina řeky na stanici v Malé Chuchli přesáhla 127 centimetrů a dál stoupala. Tisíce Pražanů v tu chvíli určitě zamrazilo a vzpomněli si na ničivé povodně z roku 2002.

Žádné podobné scénáře se ale zatím konat nemají. Vedení města, Povodí Vltavy i záchranné složky uklidňují občany, že se nemusejí ničeho obávat a ohrožení povodněmi nehrozí. První stupeň povodňové aktivity se ani nevyhlašuje, je totiž označen pouze jako stav bdělosti.

V pátekve tři hodiny odpoledne byla na měřící stanici v Malé Chuchli hladina Vltavy ve výšce 147,9 centimetru a průtok byl 554,5 kubíků za vteřinu.

„V současné době mohu říct, že hladina řeky kulminuje a stoupá velmi pomalu, žádné zásadní zvýšení v tuto chvíli neočekáváme. Změnit by to mohly pouze opravdu extrémní srážky,“ řekla Deníku tisková mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová.

Nutná preventivní opatření

Z důvodu prvního stupně povodňové aktivity musel přijmout několik opatření také magistrát hlavního města. V pátekpo deváté hodině dopolední byla například uzavřena protipovodňová vrata na Čertovce. „Nejedná se o žádnou kritickou situaci, ale v případě většího množství vody už bychom nebyli schopni vrata zavřít. Kampa a další části Malé Strany jsou tak v tuto chvíli zabezpečené před stoupající vodou,“ řekl přímo na místě první náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS).

Během noci ze čtvrtka na pátek pak byly vyklizeny náplavky v Praze 1, 2 a v úseku „U loděnice nad Palackým mostem v Praze 5 byla zastavena lodní doprava před a nad Prahou,“ informoval starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS). Uzavřena byla také ocelová vrata pod hotelem Four Seasons, a dalším opatřením byla výstavba mobilního hrazení v průchodu do Divadelní ulice a přesun lodí do ochranných přístavů.

Všechna opatření učinilo město v souladu s povodňovým plánem před prvním povodňovým stupněm na Vltavě. „Neočekáváme, že by hladina dosáhla výraznějšího stupně povodňové aktivity. Odbor krizového řízení města spolu s Povodím Vltavy, bezpečnostními složkami a dalšími organizacemi situaci monitoruje a další opatření budou přijata podle povodňového plánu hlavního města Prahy,“ uvedl dále Rudolf Blažek.

Vrata budou zavřená, dokud průtok vody neklesne na zhruba 300 kubíků za vteřinu.

Hrozba je 1000 kubíků za vteřinu

„Nebezpečí by nastalo až ve chvíli, kdy by protékalo Vltavou 1000 kubíků za vteřinu, to je ale dvakrát tolik než je současný stav. Teprve v tu chvíli by musel být svolán krizový štáb a začala by pohotovost,“ doplnil Blažek. Ten ještě doplnil, že v případě stoupání hladiny, bude dalším krokem příprava protipovodňových zábran v oblasti Žlutých Lázní.

„Zvýšené teploty vzduchu nad bodem mrazu, srážky a sníh, který pak začal intenzivně odtávat, způsobil toto výrazné zvýšení hladin řek, tedy i Vltavy,“ vysvětlila hlavní důvody povodňových aktivit Petra Krainová s tím, že již v průběhu minulého týdne začalo Povodí Vltavy vytvářet rezervy na přehradách Vltavské kaskády a na ostatních nádržích ve své správě.

Povodí Vltavy situaci nepřetržitě monitoruje a manipulace na nádržích probíhají tak, aby byly případné zvýšené průtoky sníženy. Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích můžete sledovat na www.pvl.cz.

Hasiči jsou připraveni

Pro hasiče zatím zvýšení hladiny neznamená nic zásadního. „Probíhají pouze přípravy za dveřmi hasičských stanic, abychom byli v případě problémů připraveni do akce. O tyto výjimečné situace se stará speciální odbor ochrany obyvatel, který pak přijímá další opatření,“ sdělil Vít Pernica, mluvčí Hasičského záchranného sboru Praha.

Přívozy jezdit nebudou

Vzhledem k stoupající hladině Vltavy byl ve čtvrtek také přerušen provoz přívozů P1 Sedlec – Zámky a P2 Podbaba – Podhoří. „Dle současných předpokladů bude provoz přerušen přibližně na týden, ale záleží na vývoji hladiny Vltavy v následujících dnech a týdnech,“ informoval Filip Drápal, mluvčí Ropidu, společnosti na organizování pražské integrované dopravy. Jako náhradní dopravu z pravého vltavského břehu mohou cestující použít stávající autobusové linky 102 ze Zámků a 112 z Podhoří.

Stavbaři přerušili práci

Na zvýšenou vodní hladinu muselo zareagovat také Ředitelství vodních cest ČR, které informovalo, že všechny jeho rozestavěné stavby na Labi a Vltavě jsou v současné době zabezpečené pro případ povodní.

Vysoké vodní stavy na řekách zastavily prakticky všechny práce na stavbách infrastruktury vodních cest v České republice. „Na stavbách, u kterých jsme investorem, jsme v minulých dnech dali potřebné pokyny zhotovitelům staveb tak, aby provedli práce nezbytné pro zabezpečení staveb pro případ povodní, řekl Václav Straka, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR. „Udělali jsme tak s předstihem vše pro to, aby nedošlo k ohrožení životů nebo ke škodám na majetku ani v případě, že by došlo k rozlití řek z jejich koryt,“ uzavřel. (luk, koc)

LUKÁŠ MAREK, JANA KOČVAROVÁ