„Nejen, že úřady případ očividně neřeší, ale bazar se postupně začíná zaplňovat automobily. Jeho kapacita je dvě stě až tři sta vozů," postěžoval si Deníku obyvatel, který si nepřál být jmenován.

Starosta Prahy 15 Pavel Klega o případu nic neví. Alespoň to minulý týden redakci sdělil. Nebrání se však situaci řešit a konzultovat s příslušným stavebním úřadem.

„Pokud se skutečně prokáže, že se jedná o černou stavbu, tak taková tam nemá co dělat," vzkázal Klega.

Veřejnost vyloučena

Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta Non Verba (ANV) Vojtěch Razima, který proti „černému autobazaru" bojuje už takřka čtyři roky, ovšem tvrdí, že s radnicí Prahy 15 případ opakovaně probíral. Jak s jejím minulým, tak současným vedením. A právě minulého vedení se údajně ilegální stavba úzce dotýká. Majitel autobazaru je totiž příbuzným bývalého starosty Prahy 15.

„Před třemi lety bylo na stavbu dodatečně vydáno dočasné územní povolení. To letos vypršelo, ovšem stavebník, syn bývalého starosty, pouhé dva dny před tím zažádal o jeho prodloužení o dalších deset let," vysvětluje aktuální situaci Razima.

„Stavební úřad, místo aby nařídil odstranění černých staveb, zahájil řízení. Přestože za normálních okolností takové řízení trvá několik měsíců , znovu opakuji, že do vypršení původního územního povolení zbývaly pouhé dva dny," pokračuje Razima. Zajímavé však je také to, že „sousedům" autobazaru, tedy obyvatelům okolních domů, nebylo umožněno zapojit se do nového územního řízení. „Stavební úřad nás z řízení vyloučil pod skutečně hloupou záminkou naše právnička prý včas nedoložila námi podepsanou plnou moc," vysvětluje ředitel ANV, rovněž přímý soused autobazaru.

Majitele a provozovatele se Deníku bohužel nepodařilo zastihnout ani na telefonu, ani přímo na místě. V minulosti ale potvrdil, že stavba byla původně ohlášena jako dočasná a byla tak i míněna.

Bazar měl být podle majitele osazen pouze dvěma mobilními buňkami, které po vypršení dočasného povolení měly zmizet. K absenci souhlasu sousedů, studie vlivů na životní prostředí či nesouladu stavby s územním plánem (stojí na ploše zeleně) se vyjádřit odmítl.

Podle Razimy zde byl jasně uplatněn princip klientelismu. Pražský magistrát totiž v minulosti již jednou vyzval Prahu 15, aby zrušila původní, dodatečně a dočasně vydané stavební povolení. To se ale, údajně díky vazbě majitele bazaru na někdejší vedení městské části, nestalo. Následovala žaloba Společenství vlastníků sousedního domu, kterou v září 2011 soud zamítl. Prý stavbou nebyla dotčena majetková práva vlastníků okolních bytů.

Návrat zeleně

Další zajímavostí na celém případu je otázka návratu zeleně. Dočasnému stavebnímu povolení, vydanému v roce 2008 (jeho platnost letos vypršela), předcházelo územní rozhodnutí, v němž se praví, že na více než dva tisíce metrů čtverečních, z celkových osmi tisíc metrů, zabraných autobazarem se má vrátit zeleň. Dodnes se tak nestalo.

„S ohledem na dočasnost stavby by bylo v rozporu se zájmy ochrany přírody vysadit trvalou zeleň na místě stavby," vysvětluje odbor výstavby Prahy 15. Toto stanovisko potvrdil také příslušný odbor pražského magistrátu. Nepomohla ani další protiakce občanů petice, pod níž připojilo svůj podpis 250 lidí tedy všichni, kdo s bazarem sousedí. Podle úřadů už DOČASNÝ autobazar stojí a je dokonce řádně zkolaudovaný. Jistá naděje lidem z Pražské ulice svitla s nástupem nového vedení Prahy 15.

Z funkce se záhy musela poroučet vedoucí stavebního odboru. Podle starosty Klegy proslul stavební úřad v Praze 15 za jejího šéfování špatnou pověstí. Ještě před ní odešel také tajemník úřadu Prahy 15. Shodou okolností také kvůli autobazaru tentokrát v Praze 10. Byl pravomocně odsouzen. Podle soudu žádal úplatek za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy.

Vloni ale starosta Klega oficiálně informoval, že případ autobazar v Pražské podrobně prošetřil a neshledal žádná pochybení. „Jenže situace se opět změnila. Stavba totiž byla povolena pouze do 27. 4. 2012 a pak měla zmizet. Majitel si pouhé dva dny před vypršením tohoto termínu požádal o prodloužení povolení o dalších deset let," zopakoval Vojtěch Razima. Nyní se prý, společně se sousedy, soustředí na to, aby zabránil změně dočasného povolení na trvalé, které by bylo případně platné až do roku 2022.

Čtěte také: Bazar stavěný nelegálně funguje dál