Cenu Milady Paulové, která se od roku 2009 uděluje vědkyni za celoživotní přínos vědě a rozvoji oboru, obdržela lékařka Jiřina Bartůňková. Ministerstvo ji vybralo z 11 žen. Ocenění se každý rok zaměřuje na jinou výzkumnou oblast, letos to byla medicína.

Den otevřených dveří na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj navštívilo skoro tisíc lidí

Ocenění odborníků 

Bartůňková působí na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je expertkou na klinickou imunologii. Stála u zrodu některých diagnostických a léčebných postupů, v posledních letech se se svým týmem věnuje převážně protinádorové imunologii.
Cenu Františka Běhounka obdrželi dva muži. Touto cenou jsou od roku 2012 odměňováni odborníci, kteří se významně zasadili o propagaci a popularizaci vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu. Letošní laureát Karel Janda se věnuje výzkumu vzájemného působení cen mezi biopalivy a potravinami a mikroekonomii bankovnictví. Dalším oceněným je Ladislav Kavan, který se zabývá elektrochemickými nanomateriály a patří k průkopníkům ve svém oboru. Jeho práce mimo jiné přispěly k vývoji nového typu solárního článku se špičkovou účinností.

Robert Pelikán.
Ministerstvo chce vězňům zvednout výplaty. Až o tisíce

Letos dostali ocenění tři muži 


Nejdelší tradici má Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou ministerstvo uděluje od roku 1991. Je určena projektům podporovaným z dotací ministerstva školství. Letos ocenění dostali tři muži.
Díky výzkumu mechanismů v buňkách, které zabraňují vzniku vážných onemocnění včetně rakoviny, se laureátem stal Lumír Krejčí. Za vývoj progresivních materiálů a patenty nových elektrokatalyzátorů cenu získal Vladimír Matolín. A jako mimořádné posoudilo ministerstvo také výsledky Petra Vorla ve výzkumu zaměřeném na raně novověké hospodářské dějiny a měnový vývoj.

Stanislav Štech
Ministerstvo školství chce upravit vyhlášku o inkluzi a odstranit nedostatky

Mimořádné výsledky 


Cenu za mimořádný čin pro studenta vysoké školy obdržel Jáchym Wiesner z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který pomáhá v péči o ochrnutého šestnáctiletého chlapce po těžké autonehodě.

Ve sbírce se Wiesnerovi povedlo získat potřebné peníze k nákupu přístroje, kterým bude moct handicapovaný hoch ovládat počítač pomocí úst.Dalších deset studentů nebo absolventů bakalářského, magisterského a doktorského stupně bylo oceněno za mimořádné výsledky při studiu nebo vědecké práci.

Ministerstvo kultury. Ilustrační foto.
Ministerstvo kultury dá příští rok 30 milionů korun na akce k výročím