Cenu Milady Paulové, která se od roku 2009 uděluje vědkyni za celoživotní přínos vědě a rozvoji oboru, obdržela lékařka Jiřina Bartůňková. Ministerstvo ji vybralo z 11 žen. Ocenění se každý rok zaměřuje na jinou výzkumnou oblast, letos to byla medicína.

Ocenění odborníků 

Bartůňková působí na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je expertkou na klinickou imunologii. Stála u zrodu některých diagnostických a léčebných postupů, v posledních letech se se svým týmem věnuje převážně protinádorové imunologii.
Cenu Františka Běhounka obdrželi dva muži. Touto cenou jsou od roku 2012 odměňováni odborníci, kteří se významně zasadili o propagaci a popularizaci vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu. Letošní laureát Karel Janda se věnuje výzkumu vzájemného působení cen mezi biopalivy a potravinami a mikroekonomii bankovnictví. Dalším oceněným je Ladislav Kavan, který se zabývá elektrochemickými nanomateriály a patří k průkopníkům ve svém oboru. Jeho práce mimo jiné přispěly k vývoji nového typu solárního článku se špičkovou účinností.

Letos dostali ocenění tři muži 


Nejdelší tradici má Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou ministerstvo uděluje od roku 1991. Je určena projektům podporovaným z dotací ministerstva školství. Letos ocenění dostali tři muži.
Díky výzkumu mechanismů v buňkách, které zabraňují vzniku vážných onemocnění včetně rakoviny, se laureátem stal Lumír Krejčí. Za vývoj progresivních materiálů a patenty nových elektrokatalyzátorů cenu získal Vladimír Matolín. A jako mimořádné posoudilo ministerstvo také výsledky Petra Vorla ve výzkumu zaměřeném na raně novověké hospodářské dějiny a měnový vývoj.

Mimořádné výsledky 


Cenu za mimořádný čin pro studenta vysoké školy obdržel Jáchym Wiesner z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který pomáhá v péči o ochrnutého šestnáctiletého chlapce po těžké autonehodě.

Ve sbírce se Wiesnerovi povedlo získat potřebné peníze k nákupu přístroje, kterým bude moct handicapovaný hoch ovládat počítač pomocí úst.Dalších deset studentů nebo absolventů bakalářského, magisterského a doktorského stupně bylo oceněno za mimořádné výsledky při studiu nebo vědecké práci.