Ceny Akademie věd ČR se udělují za excelentní vědecké výsledky, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvního zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let.

V první kategorii jsou oceňovány vědecké týmy za projekty financované AV ČR. Tentokrát porota vybírala z pěti návrhů. Za výzkum fotosystému byl oceněn tým vedený Josefem Komendou. Funkce systému je spojena s vývojem kyslíku, takže je zásadní pro život na Zemi. Zároveň může být modelem pro syntetickou biologii. Pokud by se takový systém podařilo napodobit v umělých podmínkách, mohl by být základem jedinečného zdroje energie.

Druhý oceněný tým v této kategorii vede Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. U savců zkoumal RNA interferenci, což je evolučně velmi stará forma imunity. U savců je ale plně funkční pouze v myších vajíčcích. Tým odhalil, že právě v myším vajíčku funguje díky speciální formě enzymu Dicer. Otevírá se tím nový směr pro vývoj antivirové terapie, protože modifikací enzymu Dicer by se mohla aktivovat tato forma imunity také u savců.

Cenu pro vědce do 35 let získal Martin Kopecký

Cenu pro mladého vědce do 35 let si odnese Martin Kopecký z Botanického ústavu AV ČR. Zkoumal, jak se proměňuje rozmanitost vegetace lesů mírného pásma. To může být indikátorem globálních změn klimatu. V letos publikované studii prezentoval, že pozorovaná změna rozšíření druhů nemusí odrážet změnu klimatu, ale spíše rozdílné ekologické nároky jednotlivých vývojových stadií dřevin.

Při výběru neměl tento návrh konkurenci. "V kategorii B byl podán kupodivu jen jeden návrh, ale ten návrh byl skvělý, takže není pochyb, že si cenu zaslouží," řekl předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Cena za popularizaci vědy

Poprvé se udělovala cena za popularizaci vědy. Ucházelo se o ni deset lidí. "Jsme rádi, že můžeme zahájit tuto tradici. Velmi obdivujeme vědce, kteří umějí hovořit k veřejnosti a za nimiž zároveň stojí kvalitní výzkum," řekla výkonná ředitelka Nadačního fondu Neuron Hana Křepelková Rezková.

Prvním laureátem této ceny se stal šestatřicetiletý Švanda, který je dlouholetým popularizátorem astronomie. První články publikoval ve druhé polovině 90. let, tedy ještě jako středoškolák. Je autorem téměř 150 popularizačních článků a dvou knih, pravidelně přístupnou formou zveřejňuje výsledky Astronomického ústavu AV ČR. Při popularizačních přednáškách hovoří zejména o Slunci, kosmickém počasí a hvězdách. Jako vědec studuje vznik a vývoj aktivních oblastí na Slunci.