Událost, za níž byl Čermák oceněn spolu se dvěma Slováky, se stala během Slovenského národního povstání v roce 1944. Izraelský památník obětí holokaustu Jad vašem udělil titul Spravedlivý mezi národy Ľudovítu Repášovi, Jánu Balciarovi a Václavu Čermákovi 12. dubna 2016. Cenu od izraelského velvyslance Daniela Merona převezme 27. února v Praze Čermákova dcera Marie Čermáková, sdělila ČTK Mahulena Červená z izraelského velvyslanectví.

Postaral se o dvě rodiny


Během pronásledování Židů a příslušníků odboje za slovenského povstání musely dvě židovské rodiny, Weisenbergerovi a Schönfeldovi, opustit své domovy v Prešově. Ľudovít Repáš, zaměstnanec prešovské radnice, jim zajistil falešné dokumenty a poslal je za Václavem Čermákem, baptistickým kazatelem v Klenovci.

Čermák se postaral o obě rodiny - Weisenbergerovy, kteří nyní používají jméno Vašenko, pomohl ukrýt v Grlici a Schönfeldovy, nyní Váňovy, poblíž vlastního domova. Později se všichni včetně těhotné Balciarovy ženy a několika dětí vydali hledat úkryt v horské chatě.

Nezalekli se 

Jejich řady později rozšířila ještě jedna Židovka, kterou vyhnali ti, kteří ji dosud ukrývali, protože místní německé komando vyhlásilo, že kdokoliv, kdo bude přistižen při napomáhání Židům, bude zastřelen i s celou rodinou. Čermák a Balciar se však nezalekli ani tehdy a přijali ji pod svou střechu. Všech šest ukrývaných Židů se společně s jejich zachránci v chatě dožilo konce války.