Občanské sdružení v centru pořádá mimo jiné speciální černé divadlo, které má ve dvou představeních zpracovanou dopravní prevenci a jako jediné v Evropě i představení pro neslyšící děti z celého světa.

Sdružení Zdraví-život se formovalo postupně od začátku roku 2003, oficiálně založeno bylo v červnu 2004. Do povědomí se zatím dostalo především podporou dárcovství krve. Podle prezidenta sdružení Otakara Vaníčka má ke střídmému životu bez drog a velkého množství alkoholu vést dobrovolné dárcovství krve, které zároveň vychovává k pomoci druhým. Dodal, že prevence podaná hravou formou je u dětí z mateřských škol a prvního stupně základních škol prokazatelně účinná.

Za dva roky zkušebního provozu vidělo divadelní představení pořádaná sdružením přes 3000 dětí, především z městské části Prahy 11, která dosud tyto aktivity financovala. Od letošního roku je bude financovat sdružení samo, a představení budou proto určena už pro děti z celé ČR. Černé divadlo má připraveno i představení pro děti v zahraničí, kam bude vyjíždět ve spolupráci s Českými centry a ministerstvem zahraničí.

Zdraví-život spolupracuje s onkologickými sdruženími, seniorským sdružením nebo se sdružením, které organizuje výcvik vodicích a asistenčních psů pro děti.

Na řadě projektů občanského sdružení Zdraví-život se nyní bude podílet i policie, slíbil dnes bývalý policejní prezident Vladislav Husák, který otevření centra poskytl svou záštitu. "Prevencí se snažíme přiblížit občanům," řekl novinářům. Podle něho se policie v posledních letech občanům odcizila tím, že nastoupila do aut, a příliš řešila přestupky. "Pořád jsme akcentovali lumpa, ale jsme tady proto, abychom chytali lumpa a pomáhali lidem," dodal. Policie má na projektech občanského sdružení Zdraví-život spolupracovat především personálně nebo například spoluprací při chovu a výběrů psů vhodných pro terapeutický, asistenční nebo vodicí výcvik.

S policií občanské sdružení Zdraví-život letos spolupracuje na dvou projektech. Prvním je Bambiriáda 2007, kde bude sdružení přítomno ve stánku ministerstva vnitra, a druhým projektem je celorepubliková soutěž Svět očima dětí, kterou vyhlašuje ministerstvo vnitra.

Vaníček a Husák byli spolužáci na střední policejní škole, Vaníček potom přes 16 let pracoval také u policie.