Vedení radnice trvá na výpovědi nájmu, kterou před několika týdny obdržela nezisková organizace Progressive, jež v Košířích poskytuje komplexní adiktologické služby. Praha 5 rozhodnutí zdůvodňuje tlakem místních obyvatel a zodpovědnost za „neutěšený stav v okolí“ přisuzuje magistrátu. Pražská radní pro sociální oblast a zdravotnictví Milena Johnová naproti tomu rázný krok městské části vnímá jako předvolební kalkul.

„Je nám jasné, že vypovědění nájemní smlouvy Progressivu je v tomto případě správným a velmi důležitým krokem, nikoli však jediným k řešení situace obyvatel v Mahenově ulici a v okolí. Mimo jiné je potřeba tuto lokalitu a veřejný prostor v ní stavebně a architektonicky kultivovat a posílit i bezpečnost, a to včetně pravidelné činnosti policistů,“ uvedla starostka Zajíčková na setkání s obyvateli Košíř. Právě nová policejní služebna se jeví jako reálná varianta nového využití obecních nebytových prostor po odchodu organizace Progressive. Smíchovská radnice argumentuje tím, že nejbližší služebna je teď až ve Stodůlkách a změna prý není namířena proti dosavadnímu nájemci.

„Jemu patří velké uznání za práci, kterou směrem k drogově závislým zajišťuje. Chceme vyburcovat hlavní město, aby už konečně začalo konat,“ řekla starostka.

„Praha potřebuje minimálně devět kontaktních center. Má ale pouze tři a z toho dvě jsou na území Prahy 5. Zdejší obyvatelé nemohu už dál nést takovou zátěž,“ dodala Zajíčková.

„Všichni teď trpělivě očekáváme, že nebudeme muset doprovázet děti do vchodu našeho domu, že nebudeme denně svědky nitrožilní aplikace drog nebo vykonávání fyzických potřeb přímo v naší ulici. Čekáme, že se po letech situace pro nás a naše rodiny zlepší,“ poznamenalv souvislosti s plánovaným koncem kontaktního centra v Mahenově ulici Jan Vondráček, jeden z desítek účastníků pondělní debaty a spoluorganizátor petice proti koncentraci narkomanů v lokalitě, kterou od loňského léta podepsalo téměř šest stovek lidí.

Odhozené použité stříkačky

„Související kriminalita, nesnesitelný nepořádek, který zaplavuje okolní ulicea blízká dětská hřiště, odhozené použité stříkačky, nemravné výjevy. To vše denně ohrožuje zdraví i život nás a našich dětí,“ nastínil Vondráček své vnímání situace.

Radní Johnová naproti tomu popisuje vlastní pozici jako patovou. „V červnu město schválilo Optimální síť adiktologických služeb, což je strategický dokument z dílny odborníků. Doporučuje vznik nových stálých kontaktních center v sedmi městských částech. Máme dokonce vytipované objekty, které jsou v majetku a správě města a jsou vhodné z hlediska zátěže okolí. Ani jedna radnice ale dosud nebyla ochotná na sebe vzít tuto zátěž,“ posteskla si Johnová, která doufá, že po obecních volbách budou nové garnitury v městských částech ochotnější k „racionální diskusi“.

Centra proti vůli radnic

Centra by měla vzniknout v Praze 2, 4, 7, 8, 9, 10 a 11, přičemž reálnou ambicí je otevření tří nových míst v příštím roce. Johnová s ohledem na složitost situace žádala (neúspěšně) starostku Zajíčkovou o prodloužení pronájmu Progressivu o šest měsíců. Radní také popírá hlasy znějící od vedení Prahy 5 i signatářů zmíněné petice, že se snaží výpověď z nájmu revokovat.

„Nemám na to páky, ani kdybych chtěla. Pokud jde o vznik nových center, nerada bych je tlačila proti vůli radnic, ale hrozí, že jiné řešení nebude možné. Každopádně to bude muset řešit můj nástupce,“ konstatovala Johnová, která v nadcházejících magistrátních volbách nekandiduje.

Milena Johnová považuje nedostatek „kamenných“ center za hrozbu pro veřejné zdraví i předpoklad neúspěchu v léčbě závislostí. „Praxe prokázala, že cesta k léčení vede přes tato centra. Terénní služby jejich roli suplovat nezvládají,“ zdůraznila radní. Také připomněla, že v minulosti měla Praha kontaktních center více, ale několik jich skončilo právě kvůli odporu „malých radnic“.

Adiktologické služby jsou nenahraditelné

„Adiktologické služby, včetně těch nízkoprahových, jsou pro Prahu důležité a nenahraditelné. Mají významný vliv na kvalitu života ve městě, zdraví obyvatel a především na dostupnost odborné pomoci lidem se závislostí a jejich blízkým,“ dodal k významu pomoci závislým na návykových látkách Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive, o.p.s.