close Střed města očima obyvatel metropole. info Zdroj: Deník zoom_in

Takové jsou mimo jiné výsledky reprezentativního průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/MARK koncem srpna na objednávku Sdružení Nového Města pražského. Podle jeho předsedy Jana Adámka byla impulzem k šetření mezi více než sedmi stovkami respondentů proměna centra v „město duchů“ po začátku jarních omezení proti šíření koronaviru.

„Je na čase se zamyslet nad jeho rolí v rámci města a navrhnout dlouhodobou koncepci, která stanoví směr změn. Náš výzkum měl zjistit, jak vnímají centrum ti, kteří v Praze opravdu žijí,“ uvedl Adámek, podle něhož zasáhla globální krize v turismu nejvýrazněji právě střed města. „Na místní podniky a firmy jsou navázáni další, mnohdy mimopražští dodavatelé a zásobovací společnosti. Tím problém překračuje hranice Prahy.“

Výzkum dále ukázal, že mezi hlavní motivy k návštěvě centra patří kultura či architektura. Podle většiny respondentů nepatří do jádra metropole auta, turistické atrakce, jako jsou pivní kola, bezdomovci, drogy, nepořádek, žebráci…

Mezi kroky vedoucími ke zlepšení atmosféry zmínili mnozí účastníci sondy například rozšíření městského bytového fondu, důslednější regulaci krátkodobých pronájmů nebo zavedení funkce správců důležitých veřejných prostranství.