Jeho velkým handicapem byla neobratnost při hledání zaměstnání. Sociální pracovnice Lada Kellnerová Karla nejprve informovala o možnosti zažádat si o dávky hmotné nouze a příspěvek na bydlení. Poté, co si dávky vyřídil, začal do Job klubu pravidelně docházet na pracovní poradenství.

S pomocí sociální pracovnice si vytvořil strukturovaný životopis, naučil se pracovat s počítačem, ovládat internet a založil si e-mailovou schránku. Po několika týdnech pak byl schopen samostatně hledat pracovní nabídky a odpovídat na ně. Úsilí se mu vyplatilo, zanedlouho si našel práci skladníka.

Na začátku roku 2014 se však do poradny psychicky vyčerpaný vrátil. Podle jeho tvrzení docházelo na jeho novém pracovišti k nelidskému zacházení, po kterém přišel vyhazov na konci zkušební doby. Karel tak znovu musel projít procesem hledání práce.

S pomocí sociální pracovnice požádal úřad práce o uhrazení rekvalifikačního kurzu vrátný, který umožňuje práci v bezpečnostních agenturách. Po absolvování kurzu dostal možnost pracovat v oboru, ale jen na dohodu o pracovní činnosti. Po třech měsících přišel do Job klubu naposledy, aby s úsměvem oznámil, že v bezpečnostní agentuře nakonec získal místo na hlavní pracovní poměr.

Podobných příběhů zažívají sociální pracovníci ročně stovky, ne všechny ale končí šťastně. Právě Job klub nebo Informační a poradenské centrum Kontakt, které jsou součástí příspěvkové organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), klientům nabízí bezplatné odborné poradenství, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Zájemci si obnoví pracovní návyky

U příležitosti Světového dne sociální práce, který připadl na úterní den, pohovořili zástupci CSSP o činnosti centra. „Často jsou u nás nezaměstnaní a zadlužení. Řešíme otázky sociálních dávek, rozvodů, výživného a jiné problematické situace. Dále je pak můžeme odkázat na naše specializované sociální služby," řekla vedoucí Informačního a poradenského centra Kontakt Martina Čiháková.

Kromě celkem devíti již fungujících registrovaných sociálních služeb by se nabídka v dohledné době mohla ještě rozšířit. Novinku prozradil sám ředitel CSSP Tomáš Ján, podle kterého by mělo jít o středisko, kde by byla nabízena takzvaná tréninková práce.

„Osoby bez domova i lidé, kteří se vrátí z výkonu z trestu, ztratí pracovní návyky, takže pracovat osm hodin v kuse je pro ně nereálné. Proto bychom jim rádi pro začátek nabídli krátkodobé práce. Zároveň bychom je učili i hygienickým a společenským návykům, které ztratili," prohlásil Tomáš Ján.

Už nyní existuje reintegrační program s vězni, které soukromý sektor zaměstnává na doporučení CSSP. Podle Jána se tento projekt osvědčil a také zaměstnavatelé si ho údajně pochvalují.

„Chceme vytvořit místa, kam by mohli například bezdomovci přijít a za vykonanou práci by byli okamžitě zaplaceni. Někdo by samozřejmě kontroloval kvalitu odvedené práce. Rádi bychom, aby tito lidé následně přecházeli do zaměstnaneckého poměru v organizacích hlavního města i do soukromé sféry. Jde ale zatím o nápad, který rozpracováváme a projednáváme ho se zástupci magistrátu. Od nich podporu máme," tvrdil ředitel Ján a dodal, že celou mzdu by platil soukromý zaměstnavatel.

Do poradny Kontakt loni přišly tisíce lidí

Na IPC Kontakt se v průběhu roku 2015 obrátilo 5060 klientů. Jim bylo poskytnuto celkem 15 807 informací, rad a konzultací. Klienti nejčastěji v Kontaktu řešili otázky spojené s nedostatečnými příjmy a celkově neuspokojivou sociální situací.

Objevovala se také osobnostní a rodinná problematika, převážně spojená s rozvody a nutností vypořádání společného jmění manželů. Velmi často klienti přicházeli s otázkami, jak postupovat v případě dluhů a hrozících exekucí. Velkou část tvořilo pracovní a pracovně právní poradenství v Job klubu a v právní poradně.

Centrum sociálních služeb Praha nabízí svým klientům celkem devět registrovaných sociálních služeb na více než 25 místech rozmístěných po celé metropoli.

V roce 2015 nabídla pomoc a podporu klientům v obtížných sociálních a životních situacích ve 110 tisíci případech formou podpůrných kontaktů, konzultací, azylovým ubytováním, krizovými a psychologickými službami, terénními službami, bezplatným právním a sociálním poradenstvím.

Mezinárodní federace sociálních pracovníků už 31 let vyhlašuje Světový den sociální práce vždy třetí úterý v březnu. Snahou je upozornit na smysl sociální práce jako profese a její celospolečenský význam. Jen v letošním roce proběhnou významné konference o sociální práci v New Yorku, Ženevě, Vídni, Bruselu i v Kathmandú, které zdůrazňují důležitost této profese a její význam pro celou společnost.

Centrum sociálních služeb Praha a počty klientů v roce 2015- služby pro osoby bez přístřeší (terénní služby, noclehárna na lodi Hermes, azylové domy, sociální byty): 45484

- bezplatné odborné poradenství sociální, právní, sociálně rodinné: 7058

- práce s vězni a podmíněně propuštěnými: 1113

- oběti domácího násilí: 195 vykázání

- krizová pomoc: 17587 kontaktů a ošetření

- psychologická pomoc v devíti poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: 4125

- děti a rodina: Triangl - centrum pro rodinu: 561

- prevence patologických jevů, metodická pomoc vedení škol a učitelům (konference, workshopy, semináře, supervize, metodické vedení)

Čtěte také: Praha by mohla mít centrum pro trénink pracovních návyků