„Hlavním problémem tu jsou feťáci,je jich tu prý nejvíc z okolí Prahy,“ postěžovala si učnice Radka Kalašová. „Vyjít si na procházku kolem řeky nemusí být bez rizika. Na břehu Labe najdete použité stříkačky,“ popsala situaci studentka Gabriela Machačková.

„Výroba, distribuce a užívání drog tu jsou vážným problémem,“ potvrdil starosta Bohumil Klicpera. „Působíme zde od roku 2001, drogové prostředí je tu stabilizovaná, pouze se změnila skladba konzumovaných drog v průběhu doby. Zpočátku byla výrazná „opiátová vlna“, kdy většina klientů užívala heroin a postupně přecházela buď na preparáty na léčbu heroinové závislosti, nebo začali brát pervitin, který má pro uživatele půvab nízké ceny, relativně jednoduché výroby a způsobuje jiný typ závislosti než heroin,“ popsal Deníku situaci Lukáš Gilányi z občanského sdružení Semiramis, který vede v Čelákovicích terénní program.

Právě zde heroin nahradily jiné drogy. Jedna z možných příčin je válka v Afghánistánu, která ztížila a zdražila heroin pocházející z této země. Slovo dostal pervitin, ale cenou za jeho užívání jsou mnohdy těžko překonatelné psychické poruchy, neboť uživatelé trpí paranoidními a úzkostnými stavy a končí jako pachatelé trestné činnosti. Uživatelé drog v Čelákovicích se poněkud vymykají podobným komunitám v okolí, přestože s toxikomany v okolí a v Praze udržují přátelské styky.

Jedním z nejvíc zarážejících rysů je nižší procento napravených než v jiných lokalitách středních Čech. „Věk kolem 25 let, velmi často dlouhodobě bez zaměstnání, na sociálních dávkách, obvykle bez zdravotního pojištění. Jeho drogová kariéra trvá osm i více let, má malou motivaci ke změně životního stylu. Řada klientů vnímá svůj život jako ,život toxíka´, ze kterého se nedá vystoupit, jsou na něj zvyklí a drogy prostě k jejich životu neodmyslitelně patří. I když často klienti žijí sami, zapadají do přehledné komunity,“ popsal typického uživatele Gilányi.

„Pokud někdo opustí drogový svět, nastoupí léčbu a úspěšně ji dokončí, ještě zdaleka nemá vyhráno, vrátí- li se na stejné místo, tedy zpět do svého města,“ dodal. S portrétem typického uživatele souhlasí i další představitelé města. „Jedná se většinou o nesocializovatelné osoby, pro které hrozba trestu vězení nic neznamená. Dostanou půl roku, vrátí se a jedou nanovo. Z hrozby sazby dvou až tří let si nic nedělají,“ řekl Deníku velitel čelákovického policejního oddělení Michal Gecko.

Policisté apelují na veřejnost, aby se nebála poskytovat informace. „Lze poznat, že váš soused vaří. Jednak se z bytu line charakteristický odér a i podle spektra návštěvníků se dá odhadnout, že se tam děje cosi nekalého,“ pokračoval Gecko . Represe je nezastupitelná, ale dlouhodobě je řešení problémů kriminality spojené s drogami neodmyslitelně závislé na prevenci. „Čelákovická radnice s námi vzorně spolupracuje na preventivních programech. Cílem je přesvědčit potenciální uživatele, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních,“ popsal vztah radnice a občanského sdružení Lukáš Gilányi.

„Město má preventivní protidrogový program, který je především realizován na základních školách, jichž jsme zřizovateli,“ uvedl starosta Klicpera. Občanské sdružení Semiramis organizuje v Čelákovicích od roku 2001 terénní program na pomoc drogově závislým. Speciálně vyškolení pracovníci si budují vztah s klienty založený na důvěře. Prvním krokem, kterým se jim snaží pomáhat, je omezit zdravotní rizika spjatá s užíváním drog. Funguje výměna jehel, nabízejí testy na infekční choroby, kondomy, těhotenské testy a zdravotnické balíčky.

Distribuce jehel i balíčků je přímo v terénu, nebo pomocí partnerských lékáren, které materiál vydávají. Klienti „ze staré školy“ si na servis občanského sdružení zvykli a začali využívat jeho zdravotnickou část, nejevili už ale zájem o následné kroky, které Semiramis nabízí, totiž pomoc opustit bludný kruh závislosti.