Sympatie Čechů ke Slovensku jsou výrazně vyšší než k následujícím oblíbeným zemím. U Slovenska jako jediné země více než polovinu odpovědí tvořila varianta „velmi sympatická", uvedli autoři průzkumu. Převažující sympatie vyvolává u lidí v Česku ještě Rakousko, Francie, Švédsko, Norsko, Itálie, Velká Británie, Maďarsko, Řecko a Polsko. 

Neutrální postoj byl nejčastější u Srbska a Litvy

Zhruba polovina lidí vyjádřila v průzkumu sympatie vůči USA, Německu, Japonsku a Brazílii. „Již zřetelně převažující antipatie nad sympatiemi při relativně vysokém podílu neutrálního postoje byly zaznamenány v případě Indie, Ruska, Ukrajiny, Číny a Izraele," uvedlo CVVM.

Neutrální postoj byl nejčastější u Srbska a Litvy. „Přibližně polovinu negativních výroků dotázaní přisoudili Turecku. Nízký podíl vyjadřovaných sympatií a naopak absolutně většinový podíl opačného postoje výzkum zaznamenal u Palestiny, Afghánistánu, Íránu, Sýrie a Iráku," doplnili autoři.

Řecko si polepšilo

Sympatie proti loňskému prosinci, kdy se srovnatelný výzkum uskutečnil naposledy, nejvýrazněji klesly Polsku a Číně. Mírné snížení, které potvrdilo trend výrazného poklesu z minulého roku, průzkum zjistil u Francie. „Totéž lze říct i o sympatiích ke Spojeným státům americkým, kde sice zaznamenaný pokles v porovnání s minulým výzkumem je na hranici statistické významnosti, ale rovněž jde o potvrzení a prodloužení trendu poklesu z loňského roku," uvedlo CVVM.

Loňská snížení sympatií byla potvrzena také u Rakouska, Švédska, Velké Británie, Itálie a Německa. Výrazně sympatičtější než před rokem bylo letos lidem Řecko, jeho obliba však stále není taková jako ještě před dvěma lety.

CVVM se v průzkumu v první polovině listopadu dotazovalo 1.019 lidí ve věku od 15 let.

Čtěte také: Předsevzetí do nového roku si plánuje dát třetina lidí