Vila Karla Čapka se pro velký zájem opět na krátko otevře veřejnosti, a to na státní svátek 28. září od 10 do 12 hodin. Poté ještě jednou, a to 15. října od 17 do 19 hodin. Prohlídky se konají bez rezervace, a to z toho důvodu, aby městská část mohla uspokojit všechny zájemce. Proto si možná chvíli budete muset počkat venku ve frontě.

 „Vila Karla Čapka je památkou celorepublikového významu. Je to místo, které je úzce spojené se vznikem Československa a osobnostmi, které u zrodu republiky stály. Přestože se její rekonstrukce teprve připravuje a vila je vlastně prázdná, rozhodli jsme se vyhovět přání veřejnosti a krátkodobě ji zpřístupnit, mimo jiné i ve státní svátek 28. září, “ uvedl první místostarosta Tomáš Pek.

Městská část se pro odkup vily rozhodla v roce 2013. V tu dobu o vilu nemělo zájem ani ministerstvo kultury, památkový ústav, ani jiné organizace, které by byly schopné ji pietně uchovat pro další generace.

Příprava na rekonstrukci

„S vynaložením velkých finančních prostředků se tehdy městská část rozhodla vilu koupit a postarat se o to, aby byl zachován ohromně cenný mobiliář i velké množství archiválií, které se v domě nacházely. Tím nejen vilu, ale zejména všechny dochované věci, v podstatě zachránila,“ vysvětlil Tomáš Pek.

Po koupi vily se Praha 10 rozhodla, že ji zrekonstruuje a následně otevře veřejnosti. Veškeré archviválie a mobiliář se nacházejí již v depozitářích. Některé cennosti putují po republice i po světě jako exponáty velkých výstav. Vila je v tuto chvíli prázdná a připravuje se na svou rekonstrukci.

Čapek si odskočil z bytu

„Nemáme ambici z domu udělat muzeum pro davy turistů. Velmi stojíme o to, aby byl zachován ´genius loci´, aby byl byt pietně upraven a aby měl návštěvník pocit, jako by si Karel Čapek jen na chvíli odskočil z bytu,“ popsal plány městské části Tomáš Pek.

Do doby, než se tak stane, uchovává Praha 10 odkaz Karla Čapka skrze výstavy a zápůjčkami cenných exponátů. Celkem dvanáct děl a artefaktů zapůjčila na výstavu do Japonska, další na výstavy v Galerii středočeského kraje nebo Národní Galerii.