Petr Ježek- narozen 28. března 1965
- vystudoval VŠE v Praze
- diplomat s dlouholetými zkušenostmi s problematikou EU
- dobrovolník monitorovací mise EU ve válečné bývalé Jugoslávii
- ředitel odborů Evropské unie na ministerstvu zahraničních věcí
- 2005 až 2013 podnikatel, společník poradenské firmy

Proč jste se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu?

Je to rozhodnutí o návratu do evropské politiky, v níž jsem působil jako český diplomat a kterou jsem opustil odchodem ze státní správy, když poměry v naší politice začaly být neúnosné. Politika v České republice se začíná měnit a navazujícím krokem by měla být změna našeho bídného působení v orgánech EU.

Proč za hnutí ANO?

ANO vzniklo v reakci na šílenou situaci v české politice vytvořenou zejména tzv. zavedenými stranami. Ty zavedly prostředí korupce, pohrdání lidmi, právem, zájmy státu a samosprávných celků, totální rozklad principů a hodnot. ANO je silou nesoucí pozitivní změnu. Naděje opřená už i o výsledky.

Jaké jsou vaše programové priority?

Zásadní je změna přístupu - máme vůli a schopnost objektivně a správně identifikovat zájmy země a zástupce motivované a schopné tyto zájmy prosazovat. Mezi hlavní témata patří odstranění překážek bránících prosperitě, bezpečnost 
a kvalita potravin, vzdělávání , fondy EU, podpora českého venkova.

Jste člověk, který se pohyboval 
v politice i diplomatických službách. Jak konkrétně chcete své dosavadní zkušenosti zúročit 
v Evropském parlamentu?

Je třeba mluvit s českou vládou a dalšími subjekty, znát jejich stanoviska a potřeby. Pak musíte mít jasnou představu včetně kompromisních variant, propracovanou argumentaci a schopnost získávat spojence. S touto výbavou můžete usilovat o podporu poslanců, politické skupiny, výborů a dalších těles.

Jaký je váš názor na dosavadní práci českých europoslanců? Je co zlepšovat?

Diplomaticky řečeno, prostor pro zlepšení je značný. Nepřekvapí nás to, když si uvědomíme, že až na výjimky byli poslanci produkty české politické scény se všemi jejími problémy. Často dostali post v EP jako odbytné či za pofiderní partajní zásluhy. Pak těžko mohou parlamentem hýbat, i kdyby chtěli.

1. května uběhlo deset let od vstupu České republiky do EU. Jak tato událost změnila Českou republiku?

ČR se konečně stala součástí stabilního prostoru téměř 30 demokratických zemí, silného společenství, které by jí mělo umožnit obstát v měnícím se světě. Výhody členství jsme ale mohli využít daleko více. O politické reprezentaci jsem už mluvil - s ní to nemohlo být jiné. Začínáme zase od začátku.

Podporujete co nejrychlejší zavedení eura?

Vlády zanechaly zemi s dluhem a přitom s podfinancovanou infrastrukturou a dalšími oblastmi. Proto nebude snadné zajistit lepší fungování státu a plnění kritérií přijetí eura. Ale nemyslím, že s eurem musíme chvátat. Podstatnější je, aby eurozóna, na níž jsme ekonomicky závislí, byla stabilní.

Návrat do politiky je závažným životním rozhodnutím. Co na to říká vaše rodina?

Probírali jsme hlavně komplikace dané dojížděním a nepřítomností. Můj starší syn, žák první třídy, se o politice vyjádřil s despektem s tím, že „tam jen sedíš a vykecáváš se“. Vedle vytříbení jeho slovníku mě v případě zvolení čeká nesnadná mise - dokázat nejen synovi, že politika může mít smysl.