V těchto dnech tu totiž startuje jedna z největších kontrol užívání bytů za poslední desítky let. Obdobnou akci už plánují i další radnice. Městské úřady totiž odhadují, že až deset procent bytů v metropoli je nájemníky zneužíváno.

Jako řešení vidí výpovědi

„Výsledky kontroly, která se před několika měsíci odehrála na Jižním Městě tomu jasně nasvědčují. Všem úřadům jsem proto doporučil, aby podobnou kontrolu udělali také. Praha 10 začíná v těchto dnech,“ informoval Deník předseda bytového výboru magistrátu a zároveň místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Cíl je podle něj jeden: odhalit nekalosti, některé z nich vyřešit výpovědmi z bytů a volné bytové jednotky pak nabídnout rodinám nebo matkám s dětmi, které na obecní byty čekají.

Promluví sousedé?

Radnice už rozeslala lidem dopisy, v nichž je upozorňuje na termín kontroly. „I když bude chtít nájemník případné stopy po svém jednání skrýt a v určený den například podnájemníky vyžene a dostaví se do bytu sám, na jeho jednání se ve většině případů stejně přijde. Obvykle totiž promluví sousedé,“ domnívá se Zoufalík.

Výsledky rozsáhlé akce bude radnice znát po novém roce. Pro úřad budou mít ještě jednu výhodu, a to, že získá přehled o tom kolik seniorů a v jak velkých bytech bydlí, což zužitkuje například při odhdech dopadu po deregulaci.

Patnáct let po smrti

Přínoskontrolní akceuž pocítila Praha 11. Tady úřad objevil po prověření nesrovnalosti hned v polovině bytů. V rozporu s nájemní smlouvu užívalo byty 14 procent nájemníků.

„V šesti desítkách případů bydlely v kontrolovaných objektech nenahlášené osoby nebo pouze lidé, kteří se nahlásili jen jako spoluuživatelé. Jeden byt dokonce pronajímala realitní kancelář a někteří nájemníci jsou již patnáct let po smrti, a v pokojích bydleli jejich příbuzní,“ popsala mluvčí Prahy 11 Andrea Wolfová s tím, že u 112 lidí kontroloři zjistili, že vlastní další nemovitost, což je v rozporu s nájmem obecního bytu a 26 lidí podepsalo čestné prohlášení, že v bytech bydlí načerno.

Na Žižkově kontrolují průběžně

Podle místostarosty Prahy 3 Zdeňka Lochmana není obchodování s byty v Praze nic neobvyklého. Žižkovská radnice se proto snaží kontroly dělat průběžně.

„Bytový odbor se touto problematikou samozřejmě zabývá. Žádnou nárazovou akci sice neplánuje, ale byty kontroluje. Bohužel je mnohdy velmi složité zneužívání dokázat. Pokud k tomu dojde, a úřad s nájemníky smlouvu vypoví, nabídne byty ve výběrovém řízení dalším zájemcům,“ popsal Lochman.