Místním obyvatelům se záměr nelíbí, vedení městské části Praha 7 si jeho uskutečnění dokáže za určitých předpokladů představit.

Novostavba prý zastíní okolí

Projekt počítá s výstavbou osmipodlažního bytového domu, který by se výškou vyrovnal okolním budovám. Místní se obávají, že nebudou mít dostatek světla. Už takhle některé byty standardům prosvětlení nevyhovují.

„V tom vnitrobloku bych si spíš dokázal představit dětské hřiště a zeleň, případně podzemní garáže. Stavba v té podobě, jak nám byla prezentována, by nám překážela,“ říká majitel jednoho z domů v Dělnické ulici Jaroslav Marvart.

Na stranu obyvatel se přiklonila svým rozhodnutím i rada sedmé městské části. Ta s výstavbou nesouhlasila a udělila investorovi, společnosti Carasco, podmínky, které bude muset splnit. Holešovická radnice usoudila, že v bytech s okny do vnitrobloku by po dokončení novostavby výrazně zhoršilo osvětlení a oslunění.

Investor předložil řešení

Zástupce investora navrhoval zvětšení a výměnu oken. Radní s tím ale nesouhlasili.

„Podmínky udělené městskou částí se budeme snažit splnit. Předpokládáme ale, že v tomto případě budeme muset žádat o udělení výjimky. Zároveň jsme požádali o přerušení územního řízení,“ uvádí Richard Janouch z firmy Jans, která pro investora zajišťuje potřebná úřední rozhodnutí.

I přes pozastavení řízení si obyvatelé okolních domů definitivně vydechnout nemůžou. Podle vedoucího odboru územního rozvoje pro Prahu 7 Stanislava Stránského je těžké říci, kdy bude řízení obnoveno a jestli bytový dům vznikne, nebo ne.

„Tento případ je precedens. Ještě nikdy jsme do vnitrobloků nedávali byty, maximálně jsme povolili nástavbu. Vždy jsme v podobných prostorech preferovali zeleň nebo garáže,“ informuje Stránský.

Na rozhodnutí se zatím čeká

Do jednání o vnitrobloku se vložil i další investor, který má zájem na této parcele rovněž stavět byty. Ve hře je pořád i stavba podzemních garáží. Na konečné rozhodnutí si budou muset lidé počkat možná i několik měsíců. Zatím je jisté jen to, že se prostor mezi domyzmění k nepoznání.