Pacienti by to neměli podle radního pro zdravotnictví Milana Pešáka vůbec poznat. Měli by v ní najít vše a ve stejné kvalitě jako doposud. „Měla by být zaměřena na běžnou akutní péči,“ řekl Pešák. Opozice v zastupitelstvu však krok koalice zpochybňuje. „Místo tohoto záměru by se město mělo soustředit na vytvoření centrálního ambulantního příjmu a centrálního stanoviště záchranky,“ míní sociální demokrat Miroslav Poche. Ještě letos se hodlá rada postarat o provázanost lékařské služby první pomoci a záchranné služby.

Jde o to, aby je zajišťovala jen jedna organizace, což také souvisí s připravovaným zákonem o zdravotní záchranné službě. Za prioritu v tomto volebním období považuje Praha změnu bytového fondu. Programové prohlášení rady stojí, že „bytová politika vychází z principů odpovědnosti každého jedince a jeho rodiny za zabezpečení vlastních bytových potřeb“. Definice pořádně rozzlobila opoziční zastupitele, ale radní Jiří Janeček si za ní stojí. „Každý jedinec přece musí mít zodpovědnost sám za sebe a ne ji přenášet na stát. Zaměříme se na důchodce a mladé rodiny, které pomoc potřebují. Pokusíme se ale také apelovat na větší angažovanost rodiny. Jestliže rodiče vychovávali své děti dvacet let, je na těchto dětech, aby jim péči vrátili. Mnoho lidí dnes dává své rodiče do domova důchodců dříve, než je to potřeba,“ vysvětluje Janeček.

Radnice chce v příštích letech plně využít všech možností, které jí nabízí deregulace nájmů. „Jakmile někdo nezvládne deregulaci, myslím především důchodce a ne lidi, kteří si na nájem mohou vydělat, nabídneme mu možnost směny za menší byt. Budu se také snažit, aby deregulace vůbec nedopadla na rodiny,“ říká Janeček. Magistrát hodlá také zkrášlit pražské paneláky a celá sídliště. „V nejbližší době chceme zmapovat byty nejen zvenku, ale i zevnitř,“ říká Janeček. Radnice také slibuje pomoc městským částem s čerpáním fondů EU určených pro revitalizaci sídlišť.