I tak se ale nezanedbatelné škrty citelně dotknou oddělení neurologie. Zde má být počet standardních lůžek snížen o dvacet. Skončí také čtyři lůžka zdejší jednotky intenzivní péče.

Čtěte také: Vynikající zpráva: Dětské oddělení na Bulovce je zachráněno

Na kvalitu poskytované péče v nemocnici, která je spádová pro čtvrtinu Pražanů, to prý nebude mít žádný znatelný dopad. „V žádném případě to neznamená pokles úrovně a kvality péče," ujistil Šalek.

„Naopak v širší míře bude nemocnice schopna zabezpečit enormní nárůst potřeb a poptávky po ambulantní péči. Vysoký standard zachováme i v současném stavu u intenzivní, diagnostické, terapeutické i konzultační péče," uvedl za nemocnici.

Negativní reakce připouští i ředitel

Ředitel Bulovky Petr Zajíc připustil, že uzavírání lůžek, zvláště pak na neurologickém oddělení, vyvolalo řadu negativních ohlasů ze strany pacientů. Také redakce Deníku takové zaznamenala. Takřka všechny se dotýkají již zmíněné kvality péče a jejího možného ohrožení.

„Tazatelé mě žádali o vysvětlení nově vzniklé situace na neurologickém oddělení. Všem jsem odpovídal osobně a snažil se situaci popsat," sdělil ředitel Zajíc.

Pětaosmdesát lůžek musí po dohodě se zástupci zdravotních pojišťoven uzavřít Nemocnice na Bulovce. Celkem jich zde pro všechna oddělení zůstane 995. O více než polovinu, tedy o čtyřiadvacet lůžek přitom přijde zdejší neurologie. A to vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí a dotazů, směřovaných na ředitele nemocnice Petra Zajíce.

Někteří pacienti i Pražané, pro něž je Bulovka spádovým zdravotnickým zařízením, se obávají zhoršení kvality či dostupnosti péče.

Neurologie už dlouho v problémech

Zajíc ale ujistil, že nic takového nehrozí. K redukci neurologie Na Bulovce se prý již delší dobu schylovalo a chybějící lůžka mají být plně vykryta jiným specializovaným oddělením.

„Po zrušení dvaceti standardních a čtyř lůžek intenzivní péče na neurologii zůstává dvacet akutních lůžek, čímž jsou potřeby nemocnice dostatečně pokryty. Součástí oddělení je dvacet nových lůžek následné péče, které jsou pro zabezpečení dalšího provozu a poskytování akutní zdravotní péče pro pacienty spádové oblasti zcela podstatná," vysvětlil Zajíc. Nemocnice Na Bulovce podle něj navíc disponuje třiadevadesáti lůžky jednotky intenzivní péče, vybavených kvalitní monitorovací a léčebnou technologií, včetně přístrojů, sloužících k umělé plicní ventilaci. „Tato lůžka převezmou do péče pacienty neurologického oddělení v případě ohrožení životních funkcí," upozornil Pražany ředitel Bulovky.

Oddělení podle něj bylo dlouhodobě personálně poddimenzované a nesplňovalo kritéria zdravotních pojišťoven pro uzavření smluvních vztahů pro další období. „Stávající personální, věcné a technické vybavení je plně v souladu s potřebami nemocnice i s požadavky pojišťoven," dodal Zajíc. Žádná další lůžka by se tedy rušit neměla.

Další krok k „městským nemocnicím"

- Pražští radní už minulý týden jmenovali expertní tým, který připraví převzetí čtyř zdravotnických zařízení do majetku města. Šéfem týmu bude David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity. Transformace nemocnic by podle dřívějších informací měla trvat zhruba dva roky.

- Praha chce získat Thomayerovu nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, podolskou porodnici a psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Převzít by je mohla k 1. lednu 2015. Nemocnice by plnily úlohu krajských zdravotnických zařízení, zároveň by v nich ale zůstala pracoviště, která mají celorepublikový význam.

- Kromě Marxe v týmu zasedne předseda zdravotního výboru pražského zastupitelstva Martin Dlouhý, náměstek primátora Ivan Kabický, zastupitelka Zuzana Bonhomme Hankeová, náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek, vrchní ředitel pro ekonomiku z ministerstva zdravotnictví Petr Salák a ředitel pražské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Pivrnec.