Nakolik je vídeňský vzor bytové politiky v Praze možné následovat?
Ačkoliv naše koalice má zájem na výstavbě bytových domů ve vlastnictví města, vzhledem ke značným finančním nákladům na výstavbu a nedostatku vhodných pozemků je nerealistické, aby se Praha v dohledné době Vídni přiblížila. Město Vídeň vlastní zhruba 25 procent bytového fondu na svém území, Praha zhruba pět procent. Pokud by se Praha chtěla Vídni vyrovnat, musela by si nějakým způsobem opatřit zhruba 160 tisíc nových bytů.

Podstatnou odlišností mezi oběma metropolemi je i podíl nájemního bydlení. Měla by se podle vás osobně Praha snažit o zvětšování tohoto podílu?
Ke změně podílu nájemního bydlení je potřeba změna uvažování Čechů a úprava legislativy, která dnes podporuje vlastní bydlení odpočtem úroků hypotéky z daní, ale pro nájemní bydlení žádnou podobnou úlevu nenabízí. Vyšší podíl nájemního bydlení je žádoucí vzhledem k vyšší mobilitě a menšímu zadlužení, ale město s tím nic moc udělat nemůže.

Za kolik se obvykle pronajímají byty ve správě magistrátu? A kdo jsou jejich typičtí obyvatelé například starousedlíci, kteří je zdědili?
Typické ceny nájmů v bytech magistrátu jsou 60 až 100 korun za metr čtvereční za měsíc, což je hluboko pod tržními cenami. Více než polovina nájemníků jsou lidé, kteří v městských bytech bydlí dlouhodobě, zbytek je mix seniorů, lidí z podporovaných profesí typu učitelé a městští policisté, zdravotně postižených či lidí, kteří podali nejvyšší nabídku ve výběrovém řízení.

Jsou dnes nějaké „magistrátní“ byty v nabídce? A kdo má šanci na ně dosáhnout?
Byty v Praze 1 se pronajímají na základě výběrových řízení na nejvyšší cenu, jinde město pronajímá byty pro seniory, zdravotně postižené, lidi v sociální tísni či podporované profese. Magistrát má v rámci bytového fondu kvóty pro jednotlivé skupiny nájemníků a podle toho se obsazují byty, když se nějaké uvolní. Výběr nových nájemníků se řídí pravidly schválenými radou hlavního města. My ta pravidla budeme na začátku příštího roku měnit, protože ta současná z možnosti získat nájem v městském bytě vylučují lidi, kteří mají se zajištěním svých bytových potřeb největší problém.

Vaše koalice slibuje opravit a nabídnout nájemníkům asi dvě tisícovky volných městských bytů. Kdy by mohly jít první z těchto bytů do nabídky? A bude se město v této věci starat i o byty ve správě městských částí nebo to nechá na nich?
Část magistrátních bytů by měla být zrekonstruována příští rok. Město bude přispívat i na opravy bytů ve správě městských částí, ale pouze těm městským částem, které své byty pronajímají potřebným skupinám a bytový fond nerozprodávají.