Investor zde plánoval vybudovat komplex s hotelem Ritz-Carlton, ale opakované nesplnil smluvní podmínky. Do termínu 20. září loňského roku navíc nerealizoval projekt, k čemuž byl zavázán hned čtyřmi smlouvami. Práce nebyly dokončeny do konce loňského roku a Praha proto všechny smlouvy v prosinci roku 2017 vypověděla.

Jedinečná příležitost 


Město má nyní možnost zvážit další budoucnost objektu a možnosti, za které může být využit městský majetek. Část komplexu je v majetku hlavního města, velkou část nemovitosti má v držení BUCENTAURO TRADE, s.r.o. Investor ale i nadále usiluje o vybudování hotelového komplexu.

„Po jednáních s hlavním městem o pokračování projektu hotelu Ritz-Carlton jsme Praze předložili vylepšenou nabídku, která pro město přináší řadu výhod a jistot. Nabídka obsahuje mimo jiné zvýšení nájemného při současném závazku investora k prodloužení doby nájmu. Hlavnímu městu jsme také poskytly důležité garance, kterými se zavazujeme k včasnému dokončení projektu v řádném termínu. Součástí projektu hotelu je i 20 bytů určených k dlouhodobému pronájmu, čímž se navýší stávající počet rezidenčních bytů v lokalitě. Projekt dále zpřístupní vnitřní trakty široké veřejnosti a zrevitalizuje danou lokalitu, která je v současné době v havarijním stavu a veřejnosti nepřístupná,“ říká Ogi Jakšič, ředitel společnosti Akroterion.

„Hlavní město má jedinečnou příležitost zamezit necitlivému využití historických domů v exponované lokalitě. Domy by měly plnit nejlépe více funkcí. Chybí zde například rezidenční bydlení, které by mohlo lokalitu oživit. Bytů, obzvláště městských, totiž Praha nemá nazbyt a bydlení je třeba chránit obzvláště v Praze 1, která trpí masivními dopady turistického průmyslu," uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská. 

Poté, co se nám podařilo zpřístupnit veřejnosti nedaleké Radniční domy, které devět let chátraly, je komplex U Sixtů další příležitostí k zachování a navrácení historického centra k užívání také Pražanům,“ dodala Kolínská.