Zažil to na vlastní kůži. V letech 2015 až 2016 šéfoval novému pražskému Institutu plánování a rozvoje (IPR). Ten vznikl z dřívějšího URMu (Útvaru rozvoje města), nechvalně proslulého tím, že za éry primátora Pavla Béma (ODS) byl víc než odborným pracovištěm jen prodlouženou rukou politiků a na ně napojených investorů.

Nový IPR to ale neměl jednoduché. Přestože je jeho zřizovatelem magistrát, dostával se s ním i radními opakovaně do sporu. Vyhrocené vztahy se Zelenými, kteří v minulém období drželi post radního zodpovědného za územní plán, vedly k Hlaváčkovu odvolání. Poté, co hrozilo, že z IPR odejde spolu s ním i většina tvůrců rozpracovaného Metropolitního plánu, skončila „revoluce“ kompromisem. Architekt Hlaváček se přesunul do čela poradní Gremiální rady IPR.

„Šli jsme ode zdi ke zdi,“ vzpomíná na minulá období. Doufá, že teď půjde hledat kompromisy. „Budeme se soustředit na brownfieldy a jejich přípravu k rozumné výstavbě,“ slibuje Hlaváček. Co by to mělo v praxi znamenat? Podle Hlaváčka větší důraz na pořizování územních studií, které určí, co přesně se v území smí a nesmí stavět. Při jejich projednávání se musí protnout zájmy majitelů pozemků, developerů, veřejnosti i města. Mají-li se zanedbané brownfieldy konečně otevřít pro novou výstavbu, nesmí ale vyjednávání trvat nekonečně dlouho. Což se dosud ne vždy dařilo.

Stejně obtížným úkolem bude vyhodnocení tisíců připomínek ke stávajícímu návrhu Metropolitního plánu. „Je třeba vzít v potaz všechny relevantní připomínky a racionálně vyhodnotit, které lze zapracovat,“ konstatuje Hlaváček. Zatímco dříve byli hlasitými oponenty Zelení, nyní začínají zaznívat podobné argumenty od Pirátů.

Kde vidí Hlaváček největší úskalí? U dopravních projektů: „Metropolitní plán musí být v souladu se zásadami územního rozvoje, ty nemůžeme měnit, což se týká hlavně významných dopravních staveb.“ Kompromis se bude hledat u regulace výškových budov. Proti tomu, jak je v současném návrhu plánu nastavena, zazněla řada protestů nejen z městských částí.

Hlaváčkův resort zasahuje také do bydlení, které bylo jedním z hlavních témat letošních voleb. „Počítám, že budeme spolupracovat s radní pro legislativu Hanou Marvanovou a Adamem Zábranským, který má v gesci bydlení. Základ vidím v tom, že lidé nemohou být odkázáni na jeden druh bydlení. Sice bude minimálně ještě nějaký čas dominovat to vlastnické, ale zároveň musíme rozvíjet výstavbu nájemních a družstevních bytů i takzvaného Baugruppe, kdy si skupina lidí staví bytový dům pro sebe,“ míní Hlaváček.