Přítomní probírali aktuální společenské problémy, jejichž pojítkem byla genderová tematika a rovnoprávnost žen a mužů. Všichni se shodli, že uměle prosazované kvóty jako pozitivní forma diskriminace žen mohou mít některá úskalí, která je třeba v české společnosti respektovat, a to i přes to, že v řadě zemí Evropy úspěšně fungují.

Z diskuse vyplynulo, že každá žena má ve svém životě řadu důležitých, vzájemně si často konkurujících rolí, a je zapotřebí, aby si stanovila cíle, priority a nebála se jich dosahovat bez ohledu na společenské předsudky. Michel Fleischmann (zakladatel a prezident skupiny Lagardere Active ČR) zdůraznil i úlohu mužů a vybídl je k aktivní podpoře aktivit svých žen, přičemž podtrhl důležitost výchovy a vzdělávání v této oblasti. K podobným závěrům dospěli i ostatní přítomní. Jaroslava Jermanová kromě vzdělávání doporučuje pro větší zastoupení žen v politice i konkrétní práci v terénu s regionálními političkami.

Diskuse se zúčastnili i Jitka Fürst (ředitelka rádia Evropa 2 a slovenské Európy 2), Pavel Makovský (zakladatel a prezident LIGS University), Oleg Spružina (generální ředitel TÜV SÜD Czech), Gabriela Slováková (ředitelka centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou) a Robert Kareš (výkonný ředitel Pojišťovny VZP).

Konferenci uspořádal Klub Partner Český Goodwill (KPCG), klub pro zvané a nominované na ocenění Český Goodwill, jež letos již třetím rokem pořádá česká poradenská skupina HPCG ve spolupráci s platformou rovných příležitostí Pro Fair Play. Projekt Pro Fair Play podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Partnerem konference byla rovněž Pojišťovna VZP - ryze česká univerzální pojišťovna.