„Dřívější obavy, co že se to v ulici Na Maninách schází za sektu, naštěstí brzy vzaly za své. Pořádali jsme Den otevřených dveří a pozvali lidi ze sousedství. To aby se na vlastní oči přesvědčili, že nemáme v úmyslu zdejšímu okolí jakkoliv škodit," uvedla členka managementu Renata Hladná s tím, že sousedé se obávali, zda se jim pod okny neusídlí například islamisté.

Jsou už na světových mapách

„Pro velký zájem a hlavně pochopení sousedů setkání s nimi letos zopakujeme," doplnila Renata Hladná. Vyznavačů budhismu je v České republice zhruba 3, 5 tisíce. Kolik je jich v Praze se podle Jana Matušky, mluvčího buddhistického centra dá jen stěží odhadnout.

„Pro nás je aspoň prvotní ukazatel to, že k nám v loňském září dorazila zhruba pětistovka přátel z tuzemska i ze zahraničí," sdělil Jan Matuška. Jak dále uvedl, pražské centrum je už na budhistických mapách celého světa. „Byli u nás meditovat například ze Sydney, z Hamburku nebo Moskvy," doplnil mluvčí.

Podle Matušky na konci září 2014 navštívili lamové Šerab Gjalcchen rinpočhe a lama Ole Nydahl Prahu a novému centru požehnali. Ať už je tento způsob očisty duše v pražské ateistické společnosti zatím jakkoliv menšinový, náklady na rekonstrukci továrny nebyly vůbec malé.

„Je mi jasné, že dát tenhle prostor do pořádku asi nějaké peníze stálo. Bydlím v této ulici už přes třicet let, a celé okolí je vlastně zčásti bývalá průmyslová zóna. Když ta mládež, co se sem chodí modlit, neudělá potom nic špatného, nejsem ani proti jejich budhismu. Osobně věřím jen sám sobě, " míní senior a rodilý holešovičák František Doležal.

Peníze od dárců i ze zahraničí

Podle managementu objekt vyznavači budhismu opravili na vlastní náklady a v přepočtu věnoval každý dobrovolný dárce v průměru tisícikorunu. Malou finanční obdrželi i ze zahraničí. „Peníze se samozřejmě neshromáždily najednou, ale v rozmezí nějakých devíti let," specifikoval Jan Matuška. Bývalou továrnu odkoupili buddhisté od soukromého vlastníka v prosinci 2012 za 28 milionů korun.

Více než rok pak trvala rekonstrukce dvou hlavních objektů, zejména pak uliční budovy, ze které vznikl meditační sál s kapacitou 250 lidí. Holešovičtí buddhisté, jejichž zrekonstruované centrum je největší v ČR, jen velmi neradi slyší, že jsou věkovou skladbou vážným konkurentem klasických církví, které si o zájmu mladé generace mohou nechat jenom zdát.

„Žádnou konkurencí tradičních církví rozhodně nejsme. U nás mohou lidé svou mysl jen obohatit mysl každé bytosti jako by se nenarodila, tudíž nemůže ani umřít. Takže se jedinec ani nemá čeho bát, že by svou mysl nějak znehodnotil," vysvětloval Jan Matuška a upozornil, že tradiční tibetský buddhismus nemá ani pranic společného s hinduismem Hare Krišny.

Registrace na ministerstvu kultury

Tito sympatizanti se čas od času prezentují na Václavském náměstí a rozdíl prý je na první pohled patrný. Celková rekonstrukce stála 9 milionů korun. Nezpochybnitelným faktem ale je, že budhisté jsou svého druhu první náboženskou organizací zaregistrovanou ministerstvem kultury.

„Nejsme však profesionálové. Vše, co pro buddhismus děláme, je vždy jen naše volnočasová činnost," upozorňoval Jan Matuška, vystudovaný pedagog, který pracuje jako překladatel z němčiny a angličtiny.

Poněkud překvapující je doba existence pražských buddhistů podle Matušky je to právě dvacet let, kdy vznikla první česká meditační skupina. V roce 1994 měl buddhismus Diamantové cesty jen několik jednotlivců, kteří se scházeli v pronajatých prostorách v Praze, než se nastěhovali do vlastního objektu. Součástí centra je také knihovna s unikátními buddhistickými texty, převážně v češtině, ale také angličtině a němčině.

Uvidíme u nás rádi každého

Podle mluvčího Jana Matušky je nejlepší forma představení centra veřejnosti ta, když centrum své dveře otevře. „Uvidíme rádi každého, kdo projeví zájem. Protože chceme, aby veřejnost viděla a pochopila podstatu buddhismu, který má v České republice velmi dobré podmínky," míní Jan Matuška s tím, že se tak nabízí příležitost těm, kdo chtějí svou mysl nadále rozvíjet.

„Osobně si nedovedu představit, že bych tak nečinil, zakrněl a prázdně trávil roky v důchodu," doplnil mluvčí centra. V něm vládne poměrně neformální atmosféra. Centrum funguje na základě přátelství a motivace pomáhat sobě samým a ostatním používat metody, které učil Buddha.

Součástí každého programu je vedená meditace. „Vedená" znamená, že její text vždy přečte někdo nahlas, není třeba ji znát. To je podle centra nejlepší způsob, jak si poprvé meditaci vyzkoušet.