V nekončícím čekání na pokračování stavby vnějšího městského okruhu se snad blýská na lepší časy. Primátorka Adriana Krnáčová se včera dohodla s premiérem Bohuslavem Sobotkou na harmonogramu přípravy úseku 511 Pražského okruhu na jihovýchodě metropole, který má propojit dálnici D1 a královéhradeckou D11.

V minulých měsících se pražská reprezentace a vláda přes média přely kvůli vyřazení úseku 511 ze seznamu prioritních staveb, které chce stát dokončit podle starého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Příprava projektu se tak měla prodloužit o pět let.

Zpoždění nebude tak velké 

Zpoždění nakonec alespoň podle plánu, na kterém se ve středu premiér s primátorkou dohodli, nebude tak velké. „Stavba Pražského okruhu je klíčová nejen pro Prahu a Středočeský kraj, ale je prioritní a strategická pro celou Českou republiku, protože na ni postupně navazuje většina českých dálnic.Potvrdili jsme si ambiciózní cíl zahájit stavbu úseku 511 do konce roku 2019," uvedl premiér Sobotka s tím, že ke stavbě bude vytvořena pracovní skupina, kde budou zastoupena příslušná ministerstva i hlavní město.

Stavba je pro vládu prioritou 

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek k tomu doplnil, že součástí pražského týmu budou i zástupci městských částí, kterých se stavba dotkne. Úsek 511 nyní nemá stavební rozhodnutí ani platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

To bude prvním krokem, na který se Praha a vláda zaměří. Podklady pro řízení EIA chce Praha ministerstvu životního prostředí dodat nejpozději v únoru příštího roku. „Stavba je pro vládu absolutně prioritní," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec s tím, že proces EIA se ministerstvo pokusí co nejvíce urychlit tak, aby byl hotov do půl roku po odevzdání podkladů.

Posuzovat se bude jenom trasa přes Běchovice

Politici včera také potvrdili, že se v procesu EIA bude posuzovat jenom varianta okruhu, která vede hlavním městem. To je zásadní hlavně pro městské části, kterými má komunikace procházet a které se v minulosti spolu s místními obyvateli pokoušely dosáhnout toho, aby se v procesu EIA prověřilo i variantní trasování okruhu přes Středočeský kraj.

„Prověřit variantní řešení by podle nás bylo správné, protože je to natolik významná stavba, že by si to zasloužila. Zákon to ale nenařizuje," uvedl k tomu starosta Lysolají Petr Hlubuček, který postup města při plánování okruhu v rámci iniciativy Starostové pro okruh dlouhodobě kritizuje.

Varianta se nelíbí Běchovicím 

Plánovaná varianta úseku 511 se nelíbí hlavně Běchovicím. „Náš naprosto zásadní požadavek je ten, že se stavbou okruhu se musí zároveň vybudovat obchvat Běchovic," uvedl v minulosti pro Deník běchovický starosta Ondřej Martan. Proti trase dlouhodobě bojují i místní obyvatelé, sdružení v iniciativě Za rozumný okruh Prahy.

„Jsem přesvědčena, že stavba, která se oficiálně jmenuje ‚Silniční okruh kolem Prahy', má vést skutečně kolem Prahy, a nikoliv skrz ni," uvedla mluvčí iniciativy Petra Šubrtová s tím, že projekt byl plánován v šedesátých letech, kdy hlavní město končilo někde úplně jinde. „Když teď budou posuzovat jenom jednu variantu, tak tím v podstatě říkají, že předpokládají, že jim EIA vyjde jednoznačně kladně," doplnila.

Pomoct může Nejvyšší správní soud 

I tak to vypadá, že na trase úseku 511 přes Běchovice se už nic nezmění. Běchovičtí mohou spoléhat ještě na Nejvyšší správní soud, ke kterému se odvolala iniciativa Starostové pro okruh po zamítnutí jejich nejnovější žaloby městským soudem v Praze. Pokud by soud v Brně rozhodl ve prospěch iniciativy, stavbu by opět oddálil.

Vedení Prahy po vyřazení úseku z prioritních staveb začalo také tlačit na stát hrozbou, že zakáže do Prahy vjezd kamionům s délkou větší než dvanáct metrů. Tento plán je podle náměstka Dolínka stále na stole. „Připravím příslušné podklady pro radu," uvedl náměstek s tím, že o tom, jestli zákaz začne či nezačne platit, bude rozhodnuto až následně.

Čtěte také: Kontrolní výbor požádá ministerstvo o přezkum postupu primátorky