Stávající tramvajová trať na Bubenském nábřeží pochází z roku 1981. „Dožívající trať je nutné zrekonstruovat. Na všech tratích v Praze postupně nahrazujeme staré panely za novou technologii uložení kolejí. Díky tomu je tramvajový provoz na takto zrekonstruovaných tratích výrazně tišší,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský. „V první etapě zrekonstruujeme zhruba 230 metrů tratě. Příští rok nás čeká rekonstrukce navazujících úseků kolem Pražské tržnice, které budeme ale provádět v návaznosti na zahájení výstavby lávky Holešovice – Karlín,“ doplnil.

Zároveň s rekonstrukcí tramvajové tratě se TSK pustila do oprav v blízké Argentinské ulici. Od středy zde pokládá nový asfalt v úseku Bubenské nábřeží – Kouteckého a doprava je zde vedena v jednom pásu po téměř celé délce ulice Celkem město i soukromí investoři v tomto místě postupně koordinují devět akcí od zmíněných oprav tramvajové trati a silnice až po začátek výstavby lávky HolKa.

Změny tras tramvajových linek
Linky číslo 1 a 25 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí.

Linka číslo 6 je přibližně od 6.15 hodin do 21.30 hodin ve směru z centra ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

Linka číslo 12 je ve směru ze Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov.

Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud dále pokračuje jako linka číslo 12 směr Sídliště Barrandov.

Změny v zastávkách tramvají
Zřizuje se zastávka Vltavská v obou směrech na předmostí Hlávkova mostu.
Pro cestu do oblasti Holešovic doporučujeme využít přestup na tramvaj ve stanici metra Nádraží Holešovice.

Náhradní doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava číslo X25 v trase Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Maniny.

Změny v zastávkách autobusů
Platí do 23. října 2021 (přibližně do 0.30 hodin)
Pro linky číslo 156, 905 a 911 se přemísťuje zastávka Vltavská, směr Strossmayerovo náměstí, respektive Dlouhá třída na nábřeží Kapitána Jaroše přibližně o 100 metrů zpět do zastávky linky číslo X25 pod Negrelliho viaduktem.