Dalším z řady významných osobností české medicíny, kterým se dostalo tohoto ocenění, je profesor Václav Špičák, významný odborník v oboru alergologie, imunologie a pediatrie.

Profesor Špičák byl zvolen Rytířem na zasedání předsedů Čestných rad Okresních sdružení České lékařské komory a Čestné rady ČLK. „Důvodem pro tuto volbu je nezměrný podíl pana profesora na rozvoji nejdříve československé a pak české alergologie a imunologie, kterýchžto oborů byl jedním ze spoluzakladatelů. Podílel se zejména na rozvoji léčby astmatu a péče o astmatické děti. Dále byl a je významným propagátorem a reprezentantem české medicíny v zahraničí. Své statečné občanské postoje osvědčil v roce 1968 a v následující době, kdy byl profesně perzekuován,“ informoval mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

„Tohoto ocenění si nesmírně vážím, je to pro mne cenná věc. Má totiž jiný charakter, než když jsem dostal některé odborné ceny. Pasování na Rytíře českého lékařského stavu je vyjádřením celého lékařského stavu. Je velikou poctou, která mne zavazuje i ve zbytku života,“ vylíčil své pocity Špičák. A dodal: „Měl jsem obrovské štěstí na učitele. To bych přál mladým, aby se setkávali s učiteli, kteří jim budou nezištně předávat informace. Osobní kontakt mezi učitelem a studentem je při vzdělávání nezbytný, i přes dnešní obrovské množství informací na internetu, které jsou někdy i falešné,“ dodal Špičák, který se přes svůj pokročilý věk (ročník 1929) stále věnuje pedagogické i odborné činnosti.

Rytíře českého lékařského stavu pasuje každoročně česká lékařská komora již od roku 1996. „Mezi stávajícími Rytíři jsou například takové osobnosti, jako profesor Jaroslav Blahoš, rytíř francouzské čestné legie, Karel Macháček, který byl za 2. světové války lékařem RAF, profesor Ota Gregor, který za války došel s českými jednotkami z Normandie až do Plzně či slavný profesor Bohuslav Niederle, dlouholetý přednost chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Praze Motole,“ popsal některé Rytíře Sojka.