Pilotním projektem nastartovaly vloni v létě Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností instalaci několik mlžítek v centru města. Objevila se na Karlově, Staroměstském a Strossmayerově náměstí, na Florenci a na Ovocném trhu. V letošních letních měsících už je mohou lidé najít až na třiceti místech po celé Praze.

„Dobrou zprávou je, že mlžící zařízení se neobjeví pouze v centru města, jako tomu bylo loni, ale i v dalších městských částech mimo širší centrum. Mlžítka jsou již v provozu v Praze 14, Praze 17 či Praze 22,“ uvedl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek s tím, že první zařízení se v letošní sezóně objevila na Palackého náměstí, Tylově náměstí, Ostrčilově náměstí a Rašínově nábřeží, tedy v katastru městské části Praha 2. Celkem PVK jedná s 19 městskými částmi včetně Magistrátu hl m Prahy.

Místo osazení je třeba zvolit pečlivě

Mlžící zařízení není možné instalovat kdekoliv. Před osazením je nezbytné prověřit vytipovanou lokalitu z technického i urbanistického hlediska. Technické šetření zahrnuje posouzení stavu podzemní části hydrantu, tlakové poměry v konkrétním místě sítě a celkovou provozní vhodnost.

Urbanistické posouzení provádí na žádost PVK Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V souladu s těmito informacemi nepřekvapí celkový počet lokalit, které již byly prověřeny. Jedná se o více než 120 podzemních hydrantů. 

Mlží se jen pitnou vodou

Mlžící zařízení dokáže pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost i snížit prašnost. Drobné vodní kapičky absorbují část tepla blízkého okolí díky přeměně vody na páru, čímž dochází k ochlazování vzduchu. Provoz a monitoring zařízení zajišťuje digitální řídící jednotka ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK.

Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu, do mlžícího zařízení proudí pitná voda přímo z vodovodního řadu. Osazovaná mlžítka mají tvar opláštěného oválného nástavce na hydrantový poklop, který je ztvárněn ve stylu „brčka“. Autory designu brčka jsou Štěpán Barták a Eva Šťásková z pražského EP studia.