Přípravy na demolici budou viditelné už od pátečního večera, kdy se v 19 hodin začne s vyznačováním dopravních omezení pod dvojicí souběžných mostů. V sobotu časně ráno, zhruba kolem čtvrté hodiny, pak začne navážení štěrkového lože pod jednu z konstrukcí, která jako první ustoupí výstavbě svého nástupce.

Bude to severní polovina přemostění; v jízdním pásu od dálnice D10 ve směru k centru. Právě na nachystané lože budou dopadat části demolovaného mostu, aby nepoškodily komunikaci pod ním. Se začátkem vlastního bourání se počítá v sobotu kolem sedmé. To už se, jak připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, do bouraného mostu zakousne těžká technika.

Zdroj: Youtube

„Pro zajištění průběhu demoličních prací bude od páteční půlnoci do nedělní 18. hodiny uzavřen v Chlumecké ulici jízdní pás směrem do centra a provoz bude veden pouze v jízdním pásu směrem z centra v režimu 1+1 jízdní pruh,“ připomněl Buček. „Zároveň se na dálnici D0 uzavře výjezdová větev exit 59 vlevo směr Chlumecká.

Značená objízdná trasa bude vedena pro všechna vozidla ve směru: D0 – Vysočanská radiála – mimoúrovňové křížení Satalice – Budovatelská – Vysočanská radiála – D0 – výjezdová větev směr ulice Chlumecká,“ upozornil na zajížďku.