Podle současných měřítek by těmto historickým botkám patřilo číslo 42. Ladislav Pohrobek byl vysoký jako průměr současné populace. Dokonce to byl mladík velmi pohledný. Letos od jeho úmrtí uplynulo 550 let.

Pohřební roucho

„Boty nejsou jedinou novinkou. Kromě smuteční obuvi návštěvníci uvidí také pohřební šat neboli dalmatiku a pohřební polštářek,“ vyjmenovala novinky Nováková. Pohřební šat odhalil restaurátorům jedno tajemství. Nejdříve se totiž domnívali, že se nejedná o sváteční roucho. „Bylo pestrobarevné, sešité z malých kousků sametu,“ zmínila Milena Bravermanová, kurátorka textilních sbírek Správy pražského hradu, co restaurátory a historiky zrazovalo od myšlenky, že se jedná o sváteční šat. Jenže Ladislav Pohrobek zemřel v sedmnácti letech po třech dnech od nástupu nemoci. „Smuteční oděv museli ušít narychlo, a tak zřejmě jak pro roucho, tak i pro polštářek použili něco z Pohrobkova šatníku,“ vysvětlila Bravermanová, proč byl tenkrát Ladislav Pohrobek pohřben v příliš barevném oděvu.

Po průzkumu oděvů historikové přišli na to, že Pohrobek nosil šat velmi moderní. „Byl zdoben zlatými nitěmi a byl obloukovitě sestříhán,“ popsala Bravermanová. Boty, které se dochovaly jako jediný trojrozměrný objekt, roucho a pohřební polštářek byly součástí královské hrobky v Katedrále sv. Víta. Obměna exponátů je v historii stálé expozice v pořadí čtvrtá: nejdříve přišla do expozice románská truhla z 12. století, nejstarší nábytek na našem území, pak renesanční sklo z období Rudolfa II. a loni to byl fragment klu mamuta.

Kdo byl Ladislav Pohrobek?

Ladislav, řečený Pohrobek, český a uherský král z dynastie Habsburků, se narodil 22. února 1440 v Komárně jako syn Alžběty Lucemburské a krále Albrechta Habsburského. Ten je v okamžiku Ladislavova narození již 118 dní po smrti, proto dostal Ladislav přízvisko Pohrobek. Poručníkem Ladislava Pohrobka poté, co mu v roce 1442 zemřela matka, se stal římskoněmecký císař Fridrich III.

V roce 1456 Pohrobek plánuje sňatek s dcerou francouzského krále Karla VII. V září roku 457 přijíždí Ladislav Pohrobek na osobní vyzvání Jiřího z Poděbrad do Prahy, kde 23. listopadu téhož roku umírá na následky akutní leukemie. Spekulovalo se o tom, že ho Jiří z Poděbrad otrávil, ale pravou příčinu Pohrobkovy smrti odhalil nedávný výzkum.