"Čaroděj bude vytvořen z plastových lahví, co dalšího si návštěvníci prohlédnou, se zatím tají," řekla Uhlíková. Poselstvím výstavy podle ní je, aby si lidé uvědomili, že je ještě čas nějakým způsobem přírodu zachránit. Organizátoři připomenou úkazy konzumního života, jako jsou provozovny rychlého občerstvení fast food nebo odpadky.

Pro nevidomé budou připraveny popisky v bodovém písmu a také sluchátka, ve kterých si poslechnou namluvený komentář k jednotlivým exponátům. Výstava se koná na dvou místech současně, v botanické a zoologické zahradě. Podle organizátorů totiž obě zahrady vybízejí k využití zrakových, hmatových, ale i čichových, sluchových a chuťových vjemů. Na přípravě spolupracují obě zahrady a Institut rehabilitace zrakově postižených.

Kromě pořádání každoroční akce pro zrakově handicapované pro ně chtějí obě zahrady vybudovat orientační a informační systém. Postižení by pak mohli po zahradách chodit samostatně. Součástí by také byla zastavení, kde by si mohli prohlédnout rostlinu nebo zvíře a přečíst si o nich základní údaje v bodovém písmu.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO žije na světě 37 milionů slepých a 161 milionů slabozrakých. V České republice zrakově postižené sdružuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, která má přes 10.000 členů.