Tento problém je základem neshod mezi dvěma uměleckými sdruženími. Podle kritiků Sdružení výtvarníků Karlova mostu (SVKM), které se nyní opamátku stará a provozuje na ní uměleckou činnost, jsou porušovány zákony. Smlouvu na pronájem památky má sTechnickou správou komunikací Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Sprvní městskou částí má další smlouvu, a to konkrétně na zajišťování kulturní úrovně na mostě. Sdružení společně se zástupci Prahy 1vybírá také umělce, kteří mohou mít na jedné znejstarších památekmísto.

„Založili Sdružení profesionálních umělců Karlova mostu a podali několik žalob. Nelíbí se nám, že se na Karlově mostě usadila mafie. Zavedli se konkurzy pro umělce, členové komise, která je vybírá, neví, co se hodí na ulici, a co ne,“ stěžoval si hudebník Jiří Wehle. Sám na Karlově mostě působil, ale osvé místo na nejlukrativnější památce přišel.

Podle výtvarníka Vladimíra Brzického je nezákonné, když památku spravuje jedno sdružení, které navíc umělcům, kteří pod SVKM nespadají, určuje, co mají dělat a cone.

„Před několika lety jsme museli zaplatit poplatek ve výši tří tisíc korun na propagaci SVKM. Přitom jeho členové platili jen dva tisíce,“ uvedl příklad nerovných podmínek výtvarník Brzický. „Oni se ohrazují tím, že poplatek byl dobrovolný. Kdyby ho někdo nezaplatil, na mostě by skončil,“ domnívá se Brzický.

Podle Romana Kotrče ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu se vpřípadě propagačních poplatků jedná pouze olživou rétoriku. „Nikdo nemusel nic platit. Vydali jsme dokument, na kterém byla jako účel platby napsaná propagace. Je to trochu nešťastné, ale peníze šly na obnovu sousoší Jana zMathy,“ vysvětlil Kotrč stím, že oba muži jsou podle něj „nenávistní a urputní stěžovatelé, kteří minimálně jednou týdně píší udání“.

„Poslali nám dopis, vněmž je napsáno, že pokud dostanou na Karlově mostě tři místa, skončí sžalobami. Na tom je přesně vidět, oco jim jde,“ dodalKotrč. Sdružení výtvarníků Karlova mostu zajišťuje kromě pořádku také obnovu soch na mostě. Ani tato činnost se ale výtvarníkovi Brzickému nelíbí. „Jsem také sochař. Chvílemi mám pocit, že se opravují zbytečně. Každá zbytečná renovace poškozuje autentičnost sochy,“ kritizuje.

Za necelý měsíc soud pro Prahu 1rozhodne, zda mají „profesionální“ výtvarníci šanci na to, aby jim SVKM vrátilo peníze, které platili jako propagaci. Rovněž soudní cestou se domáhají toho, aby památku spravoval buď magistrát, nebo Praha 1.Soukromé sdružení to podle nich být nemůže.

Praha 1a magistrát ovšem nevidí jediný důvod, proč něco vsystému měnit. „Sdružení výtvarníků má sPrahou 1smlouvu ozajištění prodeje, aby zmísta nebylo tržiště, ale prodávala se na něm jen autorská tvorba. Nájemní smlouvu má smagistrátem,“ dodal Daniel Hodek, zástupce starosty Prahy1.

„Nájemce pravidelně platí poplatky. Vždycky bude nespokojený někdo, kdo se na Karlův most nedostal,“ dodal radní pro kulturu Milan Richter stím, že nájemní vztahy nyní nehodlá městoměnit.