„Nemohu se nadále zúčastňovat jednání Komise pro dokončení Metropolitního plánu. Jsem ve smluvním vztahu se subjektem, který vyslovil zásadní nesouhlas s tím, abych v komisi nadále působil,“ uvedl Sklenář v emailu, který zaslal členům komise a který má E15 k dispozici.

Je návrh v pořádku? 

Ministerstvo svůj krok zdůvodnilo střetem zájmů. Podle některých názorů je ovšem skutečný důvod jiný. MMR dost možná nenechá nový metropolitní plán (až ho obdrží) projít, kvůli právním nesrovnalostem. To ostatně naznačuje i Sklenář. „V závěrech expertní skupiny je jediná nepravda, a to že návrh Metropolitního plánu ve znění, které bylo tou dobou k dispozici, je v souladu s právními předpisy. Pokud nebudou odstraněny nedostatky, na které expertní skupina poukázala, je Metropolitní plán neprůchodný,“ píše v emailu expert.

Představitelé odborné skupiny ale tvrdí, že návrh je po právní stránce v pořádku a komise měla pouze dílčí doporučení k další tvorbě. Podle náměstkyně Petry Kolínské je soulad s právními normami základním předpokladem pro to, aby se návrh posunul do dalšího schvalovacího kola.

V současnosti na Metropolitním plánu pracuje Institut pro plánování rozvoje Prahy (IPR), který by měl návrh na konci září předat magistrátu. Ten po té určí, jestli dokument splňuje všechny náležité požadavky a může být veřejně projednáván. MMR může mít v tomto procesu klíčové slovo a to ohledně legálnosti dokumentu. Ostatně úřad Karly Šlechtové magistrátu zatápěl už loni, ohledně stavebních předpisů.