Starousedlíkům vadí plány developerů na dosud volných pozemcích nebo přístavby ke stávajícím blokům panelových domů. Bojí se, že přijdou o výhled ze svých domovů a zeleň v nejbližším okolí. Zároveň si však začínají uvědomovat, že snahy blokovat jakoukoli výstavbu, nikam nevedou.
„Je třeba jednat realisticky,“ připouští občanská iniciativa Sebeobrana sídliště Kamýk. Cestou ke kompromisu se mají stát územní studie, které Praha a její Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) teď chystá pro některá sídliště.

Karikatura radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka a maska tvůrce Metropolitního plánu Romana Kouckého s hrncem na hlavě provázely před pár dny Summit architektury a rozvoje v Obecním domě. Pořádalo ho Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR), které založil bytový developer Central Group. Do Prahy přijely hvězdy světové architektury Sou Fujimoto a Ian Ritchie, z Londýna dorazila architektka Eva Jiřičná. Protestující aktivisté přejmenovali akci na „dům plný sarkomu“.

Tradiční obrázek nesmiřitelných bojovníků už však přestává být pravidlem. Některá občanská sdružení raději vyzývají k dialogu. Uvědomují si, že lidé chtějí bydlet a samotné blokování výstavby problémy nevyřeší, byť obavy starousedlíků z nadměrných projektů jsou oprávněné.

Získat maximum možného

„Všichni bychom byli rádi, kdyby naše sídliště zůstalo takové, jaké je. Bohužel tomu vnější okolnosti nejsou nakloněny. Situace na trhu s bydlením je vyhrocená,“ konstatuje občanská iniciativa Sebeobrana sídliště Kamýk a vyzývá své příznivce, aby se zapojili do projednávání územní studie: „Kdybychom jen křičeli nestavět, všem nadávali a odmítali diskusi, naše požadavky by nakonec nemusely být brány v potaz vůbec, protože územní plán na řadě míst výstavbu umožňuje. Musíme tedy usilovat o to, abychom získali maximum možného v existujících mantinelech, které jsou pevně dané zákonnými úpravami.“

Územní studie jsou podle vedení Prahy cestou, jak místní zapojit do debaty nad plány developerů, které je znepokojují. „Největší obavy jsou na sídlištích. Chybí nám dohody o rozvoji území. Je historický úkol této samosprávy do této fáze dojít,“ říká radní Petr Hlaváček (TOP 09).

Vedle Kamýku je aktuální návrh územní studie pro sídliště Ďáblice. Impulzem k jejímu pořízení byl záměr developerské skupiny CPI postavit zde desetipatrové domy. Návrh studie už počítá pouze s šesti podlažími, i tak se starousedlíci bojí, že je nová výstavba připraví o výhled a zeleň. Připomínky teď shromažďuje IPR Praha.

Je třeba vyřešit i veřejný prostor

„Chtěli bychom, aby se diskuze nestáčela pouze na záměry CPI, abychom se také věnovali veřejnému prostoru, dopravě, chybějícím službám, parkovým plochám a dalším tématům, které je potřeba na sídlišti vyřešit,“ připomíná mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) Marek Vácha. V tom si městští plánovači a urbanisté vzácně notují se svými protivníky.

„Nelze posuzovat developerské projekty jednotlivě, je nutné brát v úvahu celek. Je třeba zajistit posílení a dobudování už teď nedostačující infrastruktury, počínaje občanskou a komerční vybaveností a konče dopravou. Developeři musejí obyvatelům sídliště kompenzovat nárůst počtu bytů,“ upozorňuje Sebeobrana sídliště Kamýk.