Tradiční závěrečné ekumenické bohoslužby, na níž se v duchu celého festivalu scházejí příslušníci různých křesťanských církví, se vedle zmíněných osobností zúčastní také biskup Jednoty bratrské Jan Klas a biskup Slezské církve evangelické Jan Waclawek. Kázání přednese Petr Piťha.

Zazní fanfáry v podání Pražských katedrálních žesťů a vystoupí Smíšený sbor ČVUT. Přímluvy a poděkování pronesou za Konfederaci politických vězňů Naděžda Kavalírová, František Šedivý a Leo Žídek.

Projekt proti totalitě Mene Tekel vznikl podle pořadatelů jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů 50. let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému.

Tématem letošního festivalu byla Rodina v době nesvobody. Kromě výstav, konference a série rockových koncertů nabídl mimo jiné i rekonstrukci soudního procesu s manželi Hlachovými, odsouzenými komunistickým režimem k mnohaletému vězení za to, že v roce 1949 pomohli emigrovat k smrti odsouzenému národněsocialis­tickému poslanci Františku Uhlířovi. Uvedeny byly v české premiéře i filmy například o hrůzách sovětských gulagů či o pronásledování příslušníků čínského hnutí Falung Gong.