Nová linka vede v trase Podhoří – Zoologická zahrada – Botanická zahrada Troja – Krakov – Odra – Řepínská – Nemocnice Bohnice. V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice je kromě konečné zastávky Nemocnice Bohnice zřízeno dalších pět zastávek s doplňkovými názvy Hlavní vrátnice, Centrální terapie, Interna, Ředitelství a Divadlo Za Plotem.

Midibus má výrazně zkrátit vzdálenosti mezi pavilony nemocnice a zastávkami MHD, od těch stávajících je to k některým pavilonům i více než 800 metrů. Nová linka bude provozována každý den od 6:30 do 20 hodin v půlhodinovém intervalu.

Linky s provozem malých autobusů o délce sedm až devět metrů v Praze pomáhají zlepšovat dopravní obslužnost zejména v okrajových částech nebo tam, kde klasický autobus vzhledem k úzkým ulicím neprojede. Areál v Bohnicích nebude první nemocnicí, do které autobusy zajíždějí. Například linka 166 projíždí areálem nemocnice na Bulovce, linka 194 pak zajíždí do nemocnice Pod Petřínem.

„Pevně věříme, že i nová linka 235 se stane využívanou spojkou nejen do areálu bohnické léčebny, ale také do pražské botanické a zoologické zahrady. Limitující pro plošnější nasazení standardních autobusů o pracovních dnech je pro nás omezená průjezdnost v soutěsce v Trojské ulici nad křižovatkou s ulicí U Trojského zámku a v serpentinách v ulici K Bohnicím,“ uvedl šéf DPP Petr Witowski.