Pro Prahu 6 je zřejmě hlavním cílem zklidnění dopravy na křižovatce, u které se od otevření tunelového komplexu Blanka tvoří prakticky denně kolony aut. Podrobnější plány případné regulace automobilů a dalších změn na Vítězném náměstí představí vedení metropole veřejnosti právě dnes.

Počítá se s vymístěním autobusového nádraží

Podle informací Deníku počítá dosavadní návrh zadání soutěže zhruba se zachováním současné dopravní kapacity „Kulaťáku“. To potvrzuje i místostarosta Prahy 6 Martin Polách (ANO).

„V podmínkách soutěže není předepsáno, že by kapacita nebo propustnost křižovatky měla být nižší či vyšší. Budoucí podoba Vítězného náměstí by tedy měla unést stávající dopravní zatížení. Samozřejmě se počítá s vymístěním autobusového nádraží, až dojde k prodloužení tramvaje do Suchdola a na Strahov,“ říká místostarosta Polách.

Kulaťák jako pěší zóna 

Praha 6 si od celkové rekonstrukce náměstí i přesto slibuje zklidnění dopravy, které by měla být výsledkem její reorganizace. Dnešní uspořádání náměstí to totiž neumožňuje, protože všude vedou silnice a plocha je rozdrobena na malé části. Dvoukolovou soutěž připravuje tým složený z odborníků městského Institutu plánování a rozvoje, nezávislých expertů i zástupců městské části a místních vysokých škol.

Takzvaný Kulaťák by se měl změnit v částečnou pěší zónu. „Cílem soutěže je nalézt nejlepší řešení se všemi urbanistickými a dopravní-mi vazbami v dané lokalitě a vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru. Plocha náměstí by měla být primárně určena pro potřeby obyvatel Prahy 6,“ uvádí k chystané proměně Vítězného náměstí Institut plánování a rozvoje.

Rezidenční komplex místo ledního medvěda 

Vítězná koncepce vzešlá z urbanistické soutěže by měla přímo zasáhnout kromě samotné kruhové křižovatky také ústí všech ulic, které z ní vycházejí, i volná prostranství v severní části náměstí. Tam se přitom počítá s novými budovami. Proluku mezi třídou Jugoslávských partyzánů a Verdunskou ulicí by měl místo původně plánovaného „ledního medvěda“ zaplnit rezidenční komplex, na kterém chce spolupracovat skupina Penta.

Na formulaci zadání a podmínek soutěže se podílí také architekt Štěpán Toman z ateliéru Ting Architects. Minulé dny strávil v Londýně, kde čerpal inspiraci. „Plánovaná soutěž by měla stanovit mantinely, které by měla dodržet jakákoliv výstavba na tzv. Kulaťáku,“ dodává architekt Toman.