Zatímco nyní auta jedoucí mezi jihem a severem metropole často uvíznou v nekonečných zácpách na magistrále, nejpozději od roku 2011 by se to mělo změnit. Po dokončení Blanky bude možné tento úsek projet prakticky celý pod zemí, bez zbytečných prodlev v kolonách a na semaforech.

Staví podle plánu

Na fungující západní části městského okruhu se budou moci řidiči připojit i u portálů jednotlivých tunelů. Například cesta z Břevnova do Troje a Holešovic se hlavně ve špičce zkrátí až o desítky minut.

Tunelový komplex Blanka je v současnosti největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Celková délka komplexu činí 6382 metrů a doplní tak již provozovanou část okruhu o délce přibližně 17 kilometrů s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským.

„Zprovoznění nejdelšího městského tunelu v Evropě je předpokládáno v roce 2011, zdržení zatím nepředpokládáme,“ sdělil František Polák ze společnosti Metrostav, která se na stavbě podílí.

Stejný obklad stěn

Blanka zahrne tři tunelové úseky mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Troja u plánovaného trojského mostu přes Vltavu. Ty na sebe plynule navážou na mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků.

Podle tvrzení stavitelů bude tunel velmi bezpečný. Pro snadnou orientaci při jízdě v tunelu, ale i pro usnadnění pohybu a orientace v případě vzniku výjimečných situací byla pro Blanku vytvořena jednotná koncepce barevného řešení a orientačního systému. Ta spočívá hlavně v unifikovaném systému obkladu stěn.

 

Tunelový komplex Blanka

Délka: 6382 metrů
Celková délka tunelů: 5502 metrů
Plánované dokončení: říjen 2010
Předpokládaná cena stavby: 21,2 miliardy korun

Část pražského okruho od Malovanky po Pelc Tyrolku - infografika ZDE ! ! !