„Ve zkušebním provozu je nutné nadále pokračovat v měření intenzit hluku, prašnosti, sledování stanovených ukazatelů z hlediska bezpečnosti tunelu, vyhodnocovat a navrhovat opatření, která již běžný provoz nevyžaduje,“ uvádí důvodová zpráva k úpravě aktuálního rozpočtu pro Blanku, o níž budou zítra hlasovat pražští zastupitelé.

Podle magistrátu byl klíčovým momentem, který dnes zkušební režim Blanky prodlužuje, krach akciové společnosti ČKD Praha DIZ. Ta byla generálním dodavatelem technologií pro celý komplex.

„Pro dokončování původních dodávek při zkušebním provozu je teď nutné uzavírat nové obchodní případy s původními dodavateli nebo jinými firmami. To má samozřejmě své legislativní lhůty a řešení těchto záležitostí to prodlužuje,“ konstatuje ředitel magistrátního odboru dopravních agend Jan Heroudek.

Během zkušebního režimu se například zjistily vady ve výrobnících chladu (chillerech). Jejich výpadky po dobu oprav ohrožují provoz tunelů během horkých dnů. Před kolaudací bude také třeba dokončit plnou automatizaci regulace vjezdů do tunelů.

Světelná signalizace je na Prašném mostě a Malovance dodnes řízená „ručně“ z dispečinku. Zejména ale policie nepovolí kolaudaci z bezpečnostních důvodů dokud nedosta-ne na stůl všechny dopravní scénáře pro mimořádné situace (například vyklizení tunelu). Za město je slibuje dodat TSK do března příštího roku.

Tunel Vlasta: do čtyř let se stavět nezačne

Stavba Blanky stála přes 40 miliard. Minulé vedení metropole letos uvolnilo po vleklých vnitřních sporech peníze na projektování „Vlasty“, která má na Blanku navázat v úseku mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy.

„Dostavba okruhu je pro nás jednoznačná priorita a bez tunelu se neobejde,“ uvedl po říjnových volbách za novou koalici radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Stavět se ale v jeho funkčním období určitě nezačne.