Co (ne)patří do bioodpadu. Infografika.Zdroj: praha.euZa loňský rok Pražané do těchto nádob odevzdali přes pět tisíc tun hmoty. Městská „odpadová“ společnost Pražské služby registruje v posledních týdnech vyšší míru znečištění bioodpadu „nepatřičným“ materiálem, jako jsou PET lahve a plastové pytlíky, sklo nebo zbytky živočišných produktů.

Pracovníci kompostáren už narazili i na injekční stříkačky.

V igelitových sáčcích

Podle Pražských služeb přináší takové znečištění v případě rostlinných zbytků ještě větší škody než u ostatních druhů tříděného odpadu. „Bioodpad lze využít jako přírodní hnojivo pro pražskou zeleň. To však není možné, pokud je znečištěný,“ upozornil na nejčastější „hříchy“ mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Situaci jeho kolegům obzvlášť komplikují lidé, kteří odhazují do hnědých nádob živočišné zbytky zabalené do igelitových pytlíků, s nimiž si nedovedou v kompostárnách poradit.

Nejvíce znečištěného odpadu pochází z nádob umístěných v bytových domech a na sídlištích. Problematické jsou prý i neuzamčené veřejně přístupné nádoby.

Jen pro vybrané?

Problémy s nedůkladným tříděním, respektive znehodnocováním třídění rezonují i v diskusích mezi Pražany.

„Super je, když je ten namíchaný odpad v taškách z Rohlíku s neodtrženými adresami,“ poznamenal ironicky Jakub Strejc na adresu spoluobčanů, kteří používají nádoby na separovaný odpad, jako by byly určené pro směsný. Žádné pochopení pro „chyby“ nemá ani Deborah Morgan. „Osobně myslím, že na těch kontejnerech je docela jasně popsáno (i s obrázky), co do nich patří nebo nepatří. Že to lidé nečtou nebo to nerespektují, je věc druhá…,“ napsala Deborah ve facebookové diskusi Letenské party.

„Nepomůže nic, ani cedule s popisem, co do biopopelnice patří a co ne. Celé dva roky, co ji máme, tam někdo sveřepě hází bioodpad v igelitových pytlících, dále celé květiny i s plastovým květináčem a někdy prostě i pytel se směsným odpadem,“ přidala se s povzdechem Zuzana Bednářová, která vidí jediné řešení v zamykání nádoby. „Tak by tam měli přístup jen vybraní, důkladně proškolení a prověření jedinci,“ dodala.

Navzdory popsaným problémům s „disciplínou třídění“ vnímají zástupci svozových společností i města v bioodpadu potenciál podstatně většího využití. „Separace bioodpadu je pro cirkulární ekonomiku klíčová. Potenciál Prahy v tom ohledu dokládá fakt, že bioodpad tvoří více než čtvrtinu obsahu nádob na směsný odpad,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN).