Opakovaně vznikající černé skládky, komunální odpad plovoucí po hladině i bezdomovecké příbytky pod mosty. To je stav, se kterým se potýká mnoho vodních toků v Praze. Jedním z nejvíce znečištěných potoků bývá i Botič.

„Po jeho proudu jsme se vydali po novém roce a zahájili tak jeho letošní první čištění. Náklady za jeden úklid v celé jeho délce se pravidelně pohybují okolo 100 tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Pražské lesy spravují téměř 300 kilometrů vodních toků na území hlavního města, kterým protéká 99 potoků. Postarat se o to, aby byly všechny čisté, udržované a bezpečné, znamená celoroční neustávající práci.

„Musíme průběžně udržovat břehové porosty i vlastní koryto toku. Odstraňujeme zejména naplavené předměty a likvidujeme překážky, které brání odtoku vody. Práci nám ovšem často stěžují lidé, kteří si pletou okolí potoků i vodních nádrží s odpadkovými koši a odkladištěm nepotřebných věcí,“ popsala Petra Fišerová.

Zaměstnancům střediska Vodních toků Lesů hl. m. Prahy nezbývá nic jiného, než se pustit do náročného a nákladného úklidu. V letošním roce pracovníci poklidili nejvíc zanesené lokality Botiče, který takto čistí několikrát do roka a zbavují ho odpadků z vodní hladiny a jeho břehů.

„Kontejnery jsme zaplnili vyřazenými elektrickými spotřebiči, starými matracemi či pytli s komunálním odpadem. Největší nepořádek jsme uklidili v úseku mezi ulicí Chodovská a ústím potoka do Vltavy,“ dodala mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Množství odpadu, které každoročně z této lokality zaměstnanci pražských lesů odváží, neustále narůstá. Hladina potoka Botiče i jeho břehy zůstanou po úklidu zde čisté jen několik málo hodin výjimečně dní, než se z něj opět stane smetiště.