„Pomoc probíhá formou terénního programu, který je poskytován v kombinaci mobilní sociální služby a terénní služby. Mobilní sociální službě poslouží upravený dodávkový automobil, který bude vždy ve stejný den a stejný čas přistaven na určité - sociálními pracovníky - doporučené místo, kde je nejvyšší výskyt občanů bez domova," řekla místostarostka Zlatuše Rybářová.

Jedná se o sociální poradenství, tedy pomoc klientům s hledáním možných řešení z různých situací, ať už je to ztráta osobních dokladů, potřeba prosazení oprávněných nároků, či zprostředkovávání dalších služeb a zdrojů, které povedou k osamostatňování klientů a podobně. Další bude v nabídce i materiální pomoc v podobě základních potravinových balíčků, základního ošacení (rukavice, čepice, ponožky, spodní prádlo), obuvi a hygienických balíčků, eventuálně dalších potřeb.

Zároveň v případě potřeby budou klienti prohlédnuti zdravotníkem, bude jim poskytnuto základní ošetření, popřípadě jim může být poskytnut doprovod do nízkoprahového denního centra, na úřady, do zdravotnických zařízení. Zároveň obdrží i základní zdravotnický materiál pro vlastní ošetření drobných ran a samozřejmě jim budou poskytnuty i informace o možných zdravotních rizicích.

Projekt se rozběhl 1. července a realizován by měl být až do 31. prosince 2014.