Během celkové rekonstrukce získá Opatov nové podhledy, osvětlení, mobiliář i vzduchotechniku. Opravené budou také obklady stěn, dlažba nebo hydroizolace stropní desky nástupiště. Dva nové výtahy učiní z Opatova 47. bezbariérovou stanici metra v Praze.

Renovace s náklady přes čtvrt miliardy korun se bude týkat jen východního vestibulu. Hotová by měla být do července 2020. Investiční akci bude chtít DPP pokrýt za spoluúčasti finančních dotačních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci probíhajícího programového období. 

Rekonstrukce si vyžádá v únoru a březnu dvě víkendové uzavírky, kdy budou soupravy stanicí jen projíždět. Přesné termíny dopravní podnik ještě upřesní. Západní vestibul přijde na řadu později.