Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Břevnově získal letos na jaře stavební povolení pro přístavbu společenské místnosti s terasou ve vnitrobloku. Ta má umožnit seniorům v Thákurově ulici pobývat na venkovní terase, díky bezbariérovému přístupu by se na ni dostali i lidé upoutáni dlouhodobě na lůžku.

„Proti záměru zkvalitnit seniorům jejich pobyt podala obyvatelka sousedního domu odvolání, které pod pláštíkem péče o přírodní prostředí marginalizuje a znehodnocuje potřeby seniorů,“ tvrdí ředitelka domu pro seniory Eva Kalhousová. Autorce odvolání, Jitce Jelínkové ze spolku Tilia Thákurova, vadí kromě kácení dřevin ve vnitrobloku či vybetonování velké zpevněné plochy také to, že stavební úřad si opomenul vyžádat souhlas vlastníků sousedního pozemku.

Pod ekologickým pláštíkem

„Zachování zeleně má význam pro udržení příznivého mikroklimatu v celém vnitrobloku a projevuje se také v pohledech z mých nemovitostí,“ uvádí Jelínková prostřednictvím advokáta. Zároveň připomíná, že je členkou ekologického spolku Tilia Thákurova. Tomu předsedá její sestra Marie Jelínková, zastupitelka Prahy 4 za Piráty a nezávislé.

Spor zatím vyústil v přestřelky advokátů obou stran. Příští týden se má uskutečnit dohadovací jednání mezi vedením domova pro seniory a odvolateli ze spolku Tilia Thákurova. 

Morální dno

O případ se zajímá i náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09). Představitele města mimo jiné rozhořčil argument, který v e-mailové komunikaci zmínil advokát Jitky Jelínkové.

„Bojovat proti výstavbě terasy s argumentací, že senioři špatně slyší, a proto budou hluční a rušit sousedy, je morálním dnem. Pokud je takto agresivně napadán záměr přístavby domova pro seniory, který je zřizován magistrátem, je třeba reagovat, ale do rozhodovacích procesů státní správy nemůžeme zasahovat,“ uvedl Hlaváčkův asistent Martin Červinka.