V roce 2014 byla vyhlášena prostřednictvím Spolku absolventů a přátel ČVUT veřejná sbírka nazvaná „Píšťaly pro ČVUT“ k pořízení varhan do Betlémské kaple. Její tváří se stala renomovaná architektka a absolventka ČVUT Eva Jiřičná. K dnešnímu dni je na účtu částka 2 768 196 korun. Sbírka bude ukončena v prosinci letošního roku. Do té doby je stále možné realizaci varhan finančně podpořit zasláním jakékoliv částky na účet sbírky (2100626587/2010).

Před výběrem zhotovitele byly diskutovány různé vize umístění budoucích varhan v akusticky i výtvarně nelehké prostoře Betlémské kaple. Eva Jiřičná navrhovala umístění varhan netradičně, nikoliv při jedné ze zdí kaple, ale naopak do volného prostoru.

„Vedení ČVUT se nakonec přiklonilo k volbě umístění varhan také do volného prostoru, ale více vzadu, a to po levé straně z pohledu pódia stávajícího kůru. Praktickou zkouškou za použití přenosných píšťalových varhan bylo prokázáno, že z vybraného prostoru umístění varhan se zvuk šíří rovnoměrně v celé kmitočtové škále i stejně vydatně v celém prostoru kaple,“ říká Ing. Jiří Boháček, kvestor ČVUT.

V soutěži vyhrál Vladimír Šlajch

V roce 2019 vyhlásilo ČVUT veřejnou zakázku soutěžním dialogem na zhotovitele varhan. Zároveň rektor ČVUT Vojtěch Petráček jmenoval členy komise pro posouzení této zakázky. Ta nakonec vybrala Vladimíra Šlajcha.

Podle Jaroslava Tůmy, renomovaného varhaníka a pedagoga AMU v Praze, zohlednil Šlajchův návrh nejen akustické vlastnosti kaple, ale i požadavky na přiměřené rozměry varhan. Představuje také odpovídající výtvarnou složku nástroje vyvažující historicky dané zvyklosti a normy varhanní konstrukce.

Cena varhan byla sjednána ve výši 8,83 milionu korun bez DPH. Tato částka bude hrazena z několika finančních zdrojů. Jedním z nich je veřejná sbírka Spolku absolventů a přátel ČVUT. Druhým zdrojem jsou finanční prostředky Nadace ČEZ ve výši 500 tisíc korun. Třetím jsou vlastní finanční prostředky ČVUT, jejichž výše bude záležet na tom, kolik se ještě podaří získat v rámci veřejné sbírky.

ČVUT plánuje v Betlémské kapli do budoucna uspořádat cyklus varhanních koncertů, čímž chce veřejnost upozornit na nové varhany. „Pokud aktuální epidemická situace dovolí, budu navrhovat, aby první skladbu na letošním Vánočním koncertě ČVUT zahrál profesor Tůma,“ uvedl kvestor ČVUT Jiří Boháček.