„Výstava je otevřena denně od 9 do 16 hodin. Loni se setkala s velkým zájmem, proto jsme ji letos rozšířili,“ řekl ředitel spolupořádající Agentury Schok Michal Rychlý.

Mezi desítkami jesliček jsou i ty, které dosud oči širší veřejnosti nespatřily. Jedním z unikátních kousků je například 200 let starý deskový exponát namalovaný na karton, který sloužil jako chrámový betlém v Lodhéřově až do konce druhé světové války. „Jeho opětovné nalezení a zařazení do sbírek Muzea Jindřichohradecka, odkud byl s laskavým svolením zapůjčen, je velkou radostí betlémářů i všech lidí, kteří si váží výtvarné práce našich předků,“ říká Jan Roda, sekretář Spolku českých betlémářů, který je spolupořadatelem akce.

Exponáty najdou lidé v krytém areálu Nejvyššího purkrabství v Jiřské ulici 7. Vstupné je 35 korun pro dospělé, děti do 15 let a důchodci zaplatí symbolických pět korun.