Proč jste vlastně byl členem komise, která vybírala projekty pro knihovnu na Letné?

Moje účast v porotě byla čistě dobrovolná nebyla to povinnost primátora, reprezentoval jsem sám sebe, nikoli hlavní město. Moje práce pro komisi byla má vůle svobodného a snahy vyjít Národní knihovně vstříc.

Ale jakou práci pro komisi máte na mysli?

Zúčastnil jsem se diskuze nad vybranými projekty. Doporučil jsem výběr jiného projektu, který byl konzervativní, nehodnotil jsem žádnou závratnou architekturu, protože nejsem žádným architektem. Vybral jsem projekt, který by nedramatizoval pohledy na památkovou rezervaci Letenské pláně. Komise pak vybrala projekt Kaplického. V tříhodinové debatě jsem upozorňoval na problémy, které může projekt přinést. Jednání pak skončilo, o dalších krocích vůbec nic nevím.

Jan Kněžínek byl váš náhradník v komisi, která vybírala projekty. Proč jste o knihovně nehlasoval?

Pan Kněžínek neměl žádné hlasovací právo. Jeho role byla ve zprostředkování všech dostupných informací z průběhu řízení a čas od času mě informoval, že do prvního kola se přihlásily takové a makové projekty.A mně tyto informace stačily. Hlasovací právo je přeci nepřenosné. Přeci za sebe mezinárodní porota nemůže posílat nějaké náhradníky.

Jeho jméno zapsáno v regulích soutěže, takže hlasovat mohl a jeho hlas tedy platí. O tom, kdy se sešla komise píše i protokol soutěže. Ale protokol přeci nemůže sám o sobě měnit soutěžní podmínky, nebo pravidla jednání v nějaké mezinárodní soutěži. To přeci není možné.

Protokol žádné podmínky nemění. V podmínkách soutěže jsou jasně stanovena jména náhradníků poroty s tím, že mohou hlasovat na jednáních.

A vy ty zadávací podmínky máte?

Jistě.Píše se v nich, že pokud bude řádný člen nepřítomen pouze krátce, bude zastoupen dočasně náhradním členem a přijatá rozhodnutí budou platná. Pokud by to byla pravda, což tedy nevím, tak se odvolávám na mé vlastní podmínky účasti v té porotě. Má práce byla měla jasně definovaná pravidla hry a mezi nimi bylo, že se zúčastním té poslední hlasovací mašinérie.

Ale poslední hlasování 28.února. Tam jste také nebyl, a tudíž o ničem nehlasoval.

Já vám říkám jako to bylo. Byl jsem pozván na jednání mezinárodní poroty a tam mi byly představeny projekty. Porota mi řekla své preference a já výhrady. A tím celý příběh mé účasti v mezinárodní soutěži končí. Co jsem slíbil Ježkovi jsem splnil. Mám čisté svědomí, pro projekt jsem nehlasoval.

Ale vy jste vůbec nehlasoval.

Promiňte už musím končit.