Archeologický výzkum na místě pravěkého sídliště a raně středověkého, příkopem opevněného dvorce pozastavil výstavbu obytného areálu Centrum Běchovice.

„Počátkem roku dostal ústav zprávu od amatérského spolupracovníka o velkých zemních pracích v údolí Běchovického potoka. Vyslali jsme tam experta. Zahájil kroky k zastavení odtěžování archeologických terénů a vyvolal jednání s investorem o záchranném archeologickém výzkumu,“ řekl vedoucí oddělení záchranných výzkumů Jan Frolík z Archeologického ústavu (ArÚ) Akademie věd ČR.

Investor výzkum podpoří

Investor má ze zákona povinnost dotázat se před zahájením prací archeologů na lokalitu, ve které se má stavět. Zde však investor povinnost nesplnil.

„V praxi tak na archeologickém území o osmi tisících metrech čtverečních odtěžili stavebníci asi polovinu plochy,“ řekl Deníku Frolík. Archeologové nyní jednají se stavební firmou o záchranném výzkumuna zbylé neponičené ploše.

Obytný areál Centrum Běchovice buduje prostřednictvím pražské „pobočky“ Starkon Group Praha firma Starkon Jihlava.

Její majitel Jiří Kovář je připraven archeologům vyhovět. „Já samozřejmě vnímám, že je to zákonná povinnost, a snažíme se archeologům vyjít maximálně vstříc. Je to cenná lokalita pro Běchovice a my se budeme snažit archeology nadstandardně podporovat,“ řekl Deníku Jiří Kovář.

Připustil ale také, že v tuto chvíli kvůli zdržení výstavby obytného komplexu přišla společnost už o deset milionů korun. „I archeologický výzkum nás bude stát částku o šesti cifrách, ale takový je zákon a my ho zpochybňovat nebudeme,“ uvedl Kovář k zákonné povinnosti investora financovat archeologický výzkum v případě, že je v lokalitě, kde se staví, archeologické naleziště.

O sto let zpátky

První písemná zmínka o Běchovicích pochází ze 13. století. „Tento nález tak posouvá běchovickou historii o sto let dál,“ uvedl archeolog Jan Frolík. To, co archeologové v Běchovicích dnes odkrývají, je podle Frolíka opevněný dvorec, který může nastínit, jak žili movití lidé na přelomu 11. a 12. století. Opevněné dvorce byly možná ty stavby, které předcházely tvrzím a hradům, které se začaly objevovat až ve 13. století. Archeologické naleziště dnes čeká mravenčí práce při jeho odkrývání. Nálezy odborníci podrobí výzkumům a posléze se patrně objeví v depozitáři muzea.

(ONDŘEJ VANĚK)

 

Při budování bytového

centra dělníci objevili

pozůstatky sídliště z raného

středověku. Zákon sice přikazuje

přerušit práce a umožnit

archeologům nález zajistit, zde

se tak stalo až na popud občanů.

Část památek už byla nenávratně

zničena.