Akce by měla začít příští rok na jaře. Uzávěrka nabídek je do 20. prosince. Z pohledu hodnocení nabídek půjde o unikátní soutěž. Cena bude mít jen 40 % váhu, dalších 40 % bude doba dopravních omezení a 20 % budou zkušenosti stavební firmy. „Uvědomujeme si, jaký dopad na řidiče může mít rekonstrukce Barrandovského mostu. Podle toho jsme taky nastavili hodnotící kritéria veřejné zakázky. Takto se v historii města nikdy nic nesoutěžilo. Barrandovský most je nejvíce dopravně zatížený most v České republice a musíme se o něj starat. Proto klademe důraz na to, aby vliv na řidiče byl co nejmenší a stavba byla co nejkvalitnější,“ podotkl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.

V restaurátorské dílně Metrostavu se nyní pracuje na detailech Clam-Gallasova paláce.
FOTO: Papír, voda, lepidlo. V ateliéru se restauruje šlechtický palác

V druhé etapě dojde k celkové opravě nosné konstrukce včetně rampy Strakonická a rampy K Barrandovu. Vzhledem k výsledkům diagnostického průzkumu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp z ulice Strakonická (V035) a K Barrandovu (X038). V rámci ní dojde k odstranění mostního svršku na všech mostech, tzn. hlavních mostech přes Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská, k obnově izolace a k vybudování nového mostního svršku. Hlavní mosty budou zesíleny vložením dodatečně předepnutých konstrukcí, na rampě Strakonické bude vyměněna nosná konstrukce. Součástí stavby budou náročná dopravně-inženýrská opatření, která významně ovlivní dopravu v dotčeném segmentu Prahy.

Čtyři etapy, každá trvající rok

Druhá etapa je rozdělena do čtyřech částí, vždy bude zachován provoz ve dvou pruzích v obou směrech. Každá etapa má maximální dobu, po kterou bude na mostě omezení 135-180 dní, mimo oprav bude most standardně otevřen v plném provozu.

Z představení nealkoholického piva Slušné číslo.
Univerzita Karlova představila nealkoholické pivo, bude na čepu v menzách

Na mostě začaly práce už loni, nejsou ale na první pohled příliš vidět. Šlo o kompletní sanaci spodní části mostu, která probíhala na pilířích i pod hladinou Vltavy. Práce provoz prakticky neovlivnily, betonáže na pilířích byly provedeny v době krátkodobých uzavírek jednoho pruhu o víkendech a v letních měsících, a ostatní provoz stavby byl řešen přístupy a zařízením staveniště z Vltavy.

Jednotlivé podetapy pro opravu Barrandovského mostu
Podetapa I – budou prováděny práce na jižní polovině jižního mostu, dále práce na Strakonické rampě, na spodní části rampy Barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická
Podetapa II – budou prováděny práce na severní polovině jižního mostu, dále práce na horní části rampy Barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu
Podetapa III – budou prováděny práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská
Podetapa IV – budou prováděny práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu

Po dokončení jednotlivých etap bude stavební činnost přerušena na zimní přestávku a plně obnoven provoz na všech mostních konstrukcích. Celková doba realizace v letech 2022 až 2026 obsahuje rezervu jedné stavební sezóny pro koordinaci dopravních opatření s realizací Dvoreckého mostu.