Vyplývá to, včetně detailnějšího plánu prací, z materiálu, který bude projednávat výbor pro dopravu pražského zastupitelstva. „Byly zjištěny nové, dříve nepředpokládané, závažné skutečnosti týkající se zejména nepřípustného stavu předpínací výztuže,“ uvedla TSK v materiálu. Konstrukce bude podle správce mostu dál monitorována „Bude nutné zvážit možnost rozšíření rekonstrukce mostu o dodatečné zesílení po celé délce mostu,“ píše TSK ve zprávě.

Zásah do dopravy za dva roky

Most je složen ze dvou samostatných nosných konstrukcí. Jednoduše řečeno, každý směr jízdy je samostatným mostem. Obě konstrukce už jsou nějakou dobu ve špatném stavu. Denně po něm projede podle posledního měření v roce 2018 144 tisíc aut.

Na mostě probíhala dosud diagnostika, která má stanovit, jak velký rozsah rekonstrukce bude potřeba. Mostní prohlídka označila stupeň stavu jako špatný, spodní stavbu pak jako uspokojivý.

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové proběhne oprava v několika etapách, první soutěž na sanaci spodní stavby vypíše TSK v příštích týdnech. „Rádi bychom začali s opravou v druhé polovině letošního roku,“ řekla Lišková. Přesné náklady na opravu zatím podle ní nejsou známy, vyplynou z projektové dokumentace.

TSK po zkušenostech z kompletní opravy Nuselského mostu rozdělí stavební činnost do více let a několika etap, aby se minimalizovala dopravní omezení. Zachování průjezdnosti bude vždy minimálně 2+2 jízdní pruhy v obou směrech. Práce mají probíhat v roce 2020 a 2021 na spodní stavbě a některých rampách, podle předpokladu bez větších dopravních omezení.

Pravděpodobně na jaře 2022 budou zahájeny práce i na vrchní části s omezením dopravy. Při uzavření nájezdu na Barrandovský most ve směru z Barrandova či Strakonické počítá TSK s objížďkou přes část Pražského okruhu.