Přesto šéf hnutí v neděli dopoledne předstoupil před novináře s apokalyptickým prohlášením: „Tyto volby jsou nejdůležitější v našich dějinách, jde v nich totiž o všechno. Je to první a poslední pokus zbavit se zákeřné korupční hydry, která dusí naši zemi. Žádný další už nebude.“  Dodal, že ač proti němu všichni vedou masivní a  špinavou kampaň, jeho nic nezastaví a neumlčí.

Na dotazy, zda by v případě policejního obvinění neusiloval o premiérský post a umožnil tak vznik funkční koalice, odpovědět odmítl: „Nechme to na voličích.“ V programu, který se podrobně věnuje daňové zátěži, propočtu penzí, elektronizaci státní správy či výstavbě dálnic, se najde i věta: „Nevzdáme boj proti korupci v policii a napravíme škody, které napáchala policejní reorganizace“.

ANO plánuje přijmout zákon o státním zastupitelství včetně zřízení protikorupčního speciálu, který připravil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, stejně jako prosadit, aby celní správa mohla dotahovat trestní řízení až k soudu.

Vedení ANO dalo najevo, na jaké oblasti klade důraz, když své záměry představili ministr životního prostředí Richard Brabec, šéf obrany Martin Stropnický, garant podpory podnikání Jiří Bláha a sportu Milan Hnilička. Brabec, který by se pravděpodobně stal šéfem superministerstva zemědělství a životního prostředí, hovořil o vodě jako strategické surovině a nutném posílení role státu při její ochraně i cenové regulaci.

Andrej Babiš zdůraznil  nutnost zajistit obrannou a surovinovou a potravinovou bezpečnost Česka. Sdělil, že přichází s programem, který je dobře propočítaný: „Naše návrhy si vyžádají 46 mi-liard korun, z toho na platy učitelů 30 miliard, u kultury 1,5 miliardy, u sociálních služeb je to 300 milionů. Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, ale zároveň míníme, že pokud budou na stole efektivní investice, není to mantra.“

Na dotaz Deníku, zda to ustojí v době, kdy ekonomika nebude růst jako nyní, Babiš odpověděl: „Makroekonomové říkají, že rosteme podle okolních zemí, ale já tvrdím, že to není pravda. Musíme umět čerpat evropské peníze jako kolegové Brabec a Ťok a investovat. Když si spočítáte všechny obchvaty, dálnice, kulturní památky, stadiony, domovy důchodců, knihovny, koncertní sály, sportoviště, chodníky, turistický ruch, jde o tisíce miliard. To je růst, z něhož vypadnou dodatečné odvody na daních. Máme to sami v rukou. Jde o to, aby zemi řídil někdo, kdo vůbec chápe, co to je podnikání.“

Co také chce ANO stihnout za čtyři roky
* Snížit daň z příjmu u fyzických osob na 19 a 23,35 % z hrubé mzdy
 
* Zavést slevu na pojistném zaměstnanců ve výši 500 korun
 
* Snížit sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem o 2-5 %
 
* U masa, mléka, másla, chleba, ryb, ovoce a zeleniny i vodného a stočného snížit sazbu DPH z 15 na 10 %
 
* EET se nebude týkat fyzických osob s paušální daní a obratem do 500 tisíc korun a veřejně prospěšných poplatníků s obratem do jednoho milionu korun
 
* V roce 2021 by učitelé měli brát 150 % průměrného platu
 
* Zvýšit základní výměru důchodů na 10 % průměrné mzdy, v roce 2018 by to představovalo 295 korun navíc k zákonné valorizaci
 
* Do roku 2021 postavit 280 km nových dálnic a zahájit výstavbu 430 km obchvatů v hodnotě 108 miliard
 
* Zavést jednokolové volby do Senátu, klouzavý mandát a změnit jednací řád sněmovny
 
* Zredukovat počet ministerstev z 16 na 13, sloučit školství s vědou a výzkumem, zemědělství s životním prostředím, lidská práva a legislativu se spravedlností